Siirry sisältöön

Valtakunnallinen riistaneuvosto

Valtakunnallinen riistaneuvosto on strateginen toimielin, joka tukee riistapolitiikkaa ja osallistuu sen valmisteluun. Valtakunnallisen riistaneuvoston nimittää maa- ja metsätalousministeriö aluekokousten ja sidosryhmien tekemien esitysten pohjalta, ja sen toimikausi on kolme vuotta (Riistahallintolaki 4 §, Finlex).

Valtakunnallisessa riistaneuvostossa on edustaja kultakin Suomen riistakeskuksen 15 toiminta-alueelta. Riistaneuvostoon kuuluvat edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Metsähallituksesta, valtakunnallista metsätaloutta edistävästä julkisesta tahosta, Luonnonvarakeskuksesta, maa- ja metsätalouden kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä, metsästyksen ja riistanhoidon kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä sekä luonnonsuojelun kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä.

Valtakunnallisen riistaneuvosto käsittelee valtakunnan tasolla riistataloutta koskevia asioita. Riistaneuvosto lisää osaltaan riistatalouteen liittyvää avointa ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä sekä pyrkii toiminnallaan edistämään erilaisten intressien yhteensovittamista.

Valtakunnallisen riistaneuvoston tehtävistä säädetään Valtioneuvoston asetuksessa riistahallinnosta 4 § (Finlex):

 • osallistuu Suomen riistakeskusta koskevaan strategiseen suunnitteluun, valtakunnalliseen riistatalouden suunnitteluun sekä riistaeläinlajeja, riistaeläinkantoja ja lajien elinympäristöjä koskevien hoitosuunnitelmien valmistelu- ja päivittämistyöhön
 • huolehtii hoitosuunnitelmatyöhön liittyvästä valtakunnallisesta sidosryhmien kuulemisesta
 • käsittelee alueellisten riistaneuvostojen aloitteet ja päättää jatkotoimista

 

Valtakunnallisen riistaneuvoston jäsenet 1.8.202131.7.2024

Toiminta-alueiden edustajat (suluissa varajäsen):

 • Juhani Kukkonen, puheenjohtaja (Matti Lyömiö), Etelä-Savo
 • Martin Hägglund, varapuheenjohtaja (Esa Viili), Varsinais-Suomi
 • Juha Mäki (Juha Lahti), Etelä-Häme
 • Jarmo Myllylä (Kai Korpi), Kaakkois-Suomi
 • Asko Keskinisula (Teuvo Suutari), Kainuu
 • Leo Houhala (Yrjö Soidinmäki), Keski-Suomi
 • Jari Huhtamella (Ali Vaarala), Lappi
 • Jouko Arvo (Markku Halonen), Oulu
 • Pauli Kiviluoma (Toni Peltoniemi), Pohjanmaa
 • Antti Uotila (Mika Liehu), Pohjois-Häme
 • Antti Kuivalainen (Reijo Kortelainen), Pohjois-Karjala
 • Juha Savolainen (Risto Juntunen), Pohjois-Savo
 • Mathias Lindström (Pasi Sandvik), Rannikko-Pohjanmaa
 • Erkki Kallio (Pentti Vanhahonko), Satakunta
 • Markku Tuominen (Henrik Rehn), Uusimaa

Muut edustajat (suluissa varajäsen):

 • Sami Niemi (Sanna Paanukoski), maa- ja metsätalousministeriö
 • Maria Westerman (Petri Ahlroth), ympäristöministeriö (toimikausi 11.10.2023-)
 • Ahti Putaala (Antti Maukonen), Metsähallitus
 • Jouni Rantala (Jussi Lappalainen), Suomen metsäkeskus
 • Otso Huitu (Katja Holmala), Luonnonvarakeskus
 • Mikko Tiirola (Timo Leskinen), Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
 • Tuomas Hallenberg (Jaakko Silpola), Suomen metsästäjäliitto
 • Riku Lumiaro (Tapani Veistola), Suomen luonnonsuojeluliitto

 


Riistaneuvostojen palkkio- ja matkalaskuohjeistus

Palkkio- ja matkalaskuohje 2021 (pdf)

Matkalaskun tekeminen Visma.net Expense -ohjelmalla (video)

Matkalaskun tekeminen Visma.net Expense -ohjelmalla (pdf)

Turvapostin käyttöohje (pdf)

Henkilötietolomake (docx)

Henkilötietolomake (pdf)