Siirry sisältöön

Valtakunnallinen riistaneuvosto

Valtakunnallinen riistaneuvosto on strateginen toimielin, joka tukee riistapolitiikkaa ja osallistuu sen valmisteluun. Valtakunnallisen riistaneuvoston nimittää maa- ja metsätalousministeriö aluekokousten ja sidosryhmien tekemien esitysten pohjalta, ja sen toimikausi on kolme vuotta (Riistahallintolaki 4 §, Finlex).

Valtakunnallisessa riistaneuvostossa on edustaja kultakin Suomen riistakeskuksen 15 toiminta-alueelta. Riistaneuvostoon kuuluvat edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Metsähallituksesta, valtakunnallista metsätaloutta edistävästä julkisesta tahosta, Luonnonvarakeskuksesta, maa- ja metsätalouden kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä, metsästyksen ja riistanhoidon kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä sekä luonnonsuojelun kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä.

Valtakunnallisen riistaneuvosto käsittelee valtakunnan tasolla riistataloutta koskevia asioita. Riistaneuvosto lisää osaltaan riistatalouteen liittyvää avointa ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä sekä pyrkii toiminnallaan edistämään erilaisten intressien yhteensovittamista.

Valtakunnallisen riistaneuvoston tehtävistä säädetään Valtioneuvoston asetuksessa riistahallinnosta 4 § (Finlex):

 • osallistuu Suomen riistakeskusta koskevaan strategiseen suunnitteluun, valtakunnalliseen riistatalouden suunnitteluun sekä riistaeläinlajeja, riistaeläinkantoja ja lajien elinympäristöjä koskevien hoitosuunnitelmien valmistelu- ja päivittämistyöhön
 • huolehtii hoitosuunnitelmatyöhön liittyvästä valtakunnallisesta sidosryhmien kuulemisesta
 • käsittelee alueellisten riistaneuvostojen aloitteet ja päättää jatkotoimista

 

Valtakunnallisen riistaneuvoston jäsenet 1.8.201731.7.2020

Toiminta-alueiden edustajat (suluissa varajäsen):

 • Juhani Kukkonen, puheenjohtaja (Seppo Törnroos), Etelä-Savo
 • Martin Hägglund, varapuheenjohtaja (Seppo Lohimies), Varsinais-Suomi
 • Juha Mäki, Etelä-Häme (Pekka T. Partanen)
 • Ilkka Tiainen (Jarmo Myllylä), Kaakkois-Suomi
 • Asko Keskinisula (Teuvo Suutari), Kainuu
 • Leo Houhala (Yrjö Soidinmäki), Keski-Suomi
 • Jari Huhtamella (Paula Ajanki), Lappi
 • Jouko Arvo (Raimo Kinnunen), Oulu
 • Toni Peltoniemi (Sauli Ojatalo), Pohjanmaa
 • Kimmo Alakoski (Pertti Salminen), Pohjois-Häme
 • Veikko Sorsa (Esa Räty), Pohjois-Karjala
 • Juha Savolainen (Marko Metso), Pohjois-Savo
 • Mathias Lindström (Pasi Sandvik), Rannikko-Pohjanmaa
 • Erkki Kallio (Mika Tuomisaari), Satakunta
 • Mikael Antell (Markku Tuominen), Uusimaa

Muut edustajat (suluissa varajäsen):

 • Sami Niemi (Sanna Paanukoski), maa- ja metsätalousministeriö
 • Suvi Borgström (Esko Hyvärinen), ympäristöministeriö
 • Ahti Putaala (Antti Maukonen), Metsähallitus
 • Anssi Niskanen (Pekka Hovila), Suomen metsäkeskus
 • Sirpa Thessler (Otso Huitu), Luonnonvarakeskus
 • Mikko Tiirola (Timo Leskinen), Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
 • Tuomas Hallenberg (Heli Siitari), Suomen metsästäjäliitto
 • Vesa Luhta (Riku Lumiaro), Suomen luonnonsuojeluliitto