Siirry sisältöön

Valtakunnallinen riistaneuvosto

Valtakunnallinen riistaneuvosto on strateginen toimielin, joka tukee riistapolitiikkaa ja osallistuu sen valmisteluun. Valtakunnallisen riistaneuvoston tehtävistä säädetään riistahallintolaissa ja -asetuksessa.

Valtakunnallisen riistaneuvoston tehtävänä on käsitellä riistataloutta koskevia asioita valtakunnan tasolla. Valtakunnallinen riistaneuvosto lisää osaltaan riistatalouteen liittyvää avointa ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä valtakunnan tasolla sekä pyrkii toiminnallaan edistämään erilaisten intressien yhteensovittamista. Lisäksi valtakunnallinen riistaneuvosto osallistuu riistakantojen hoitoa ohjaavien valtakunnallisten hoitosuunnitelmien valmisteluun. Sillä ei ole Suomen riistakeskuksen julkisiin hallintotehtäviin tai henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä.

Valtakunnallisessa riistaneuvostossa on edustaja kultakin Suomen riistakeskuksen 15 toiminta-alueelta. Näiden lisäksi valtakunnalliseen riistaneuvostoon kuuluvat edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Metsähallituksesta, valtakunnallista metsätaloutta edistävästä julkisesta tahosta, Luonnonvarakeskuksesta, maa- ja metsätalouden kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä, metsästyksen ja riistanhoidon kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä sekä luonnonsuojelun kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä.

Valtakunnallisen riistaneuvoston nimittää maa- ja metsätalousministeriö aluekokousten ja sidosryhmien tekemien esitysten pohjalta, ja sen toimikausi on kolme vuotta.

Valtakunnallisen riistaneuvoston jäsenet 1.8.201731.7.2020

Toiminta-alueiden edustajat (suluissa varajäsen):

 • Juhani Kukkonen, puheenjohtaja (Seppo Törnroos), Etelä-Savo
 • Martin Hägglund, varapuheenjohtaja (Seppo Lohimies), Varsinais-Suomi
 • Juha Mäki, Etelä-Häme (Pekka T. Partanen)
 • Ilkka Tiainen (Jarmo Myllylä), Kaakkois-Suomi
 • Asko Keskinisula (Teuvo Suutari), Kainuu
 • Leo Houhala (Yrjö Soidinmäki), Keski-Suomi
 • Jari Huhtamella (Paula Ajanki), Lappi
 • Jouko Arvo (Raimo Kinnunen), Oulu
 • Toni Peltoniemi (Sauli Ojatalo), Pohjanmaa
 • Kimmo Alakoski (Pertti Salminen), Pohjois-Häme
 • Veikko Sorsa (Esa Räty), Pohjois-Karjala
 • Juha Savolainen (Marko Metso), Pohjois-Savo
 • Mathias Lindström (Pasi Sandvik), Rannikko-Pohjanmaa
 • Erkki Kallio (Mika Tuomisaari), Satakunta
 • Mikael Antell (Markku Tuominen), Uusimaa

Muut edustajat (suluissa varajäsen):

 • Sami Niemi (Sanna Paanukoski), maa- ja metsätalousministeriö
 • Suvi Borgström (Esko Hyvärinen), ympäristöministeriö
 • Ahti Putaala (Antti Maukonen), Metsähallitus
 • Anssi Niskanen (Pekka Hovila), Suomen metsäkeskus
 • Sirpa Thessler (Otso Huitu), Luonnonvarakeskus
 • Mikko Tiirola (Timo Leskinen), Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
 • Tuomas Hallenberg (Heli Siitari), Suomen metsästäjäliitto
 • Vesa Luhta (Riku Lumiaro), Suomen luonnonsuojeluliitto