Valtakunnallinen riistaneuvosto

Valtakunnallinen riistaneuvosto on strateginen toimielin, joka tukee riistapolitiikkaa ja osallistuu sen valmisteluun. Valtakunnallisen riistaneuvoston tehtävistä säädetään riistahallintolaissa ja -asetuksessa.

Valtakunnallisen riistaneuvoston tehtävänä on käsitellä riistataloutta koskevia asioita valtakunnan tasolla. Valtakunnallinen riistaneuvosto lisää osaltaan riistatalouteen liittyvää avointa ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä valtakunnan tasolla sekä pyrkii toiminnallaan edistämään erilaisten intressien yhteensovittamista. Lisäksi valtakunnallinen riistaneuvosto osallistuu riistakantojen hoitoa ohjaavien valtakunnallisten hoitosuunnitelmien valmisteluun. Sillä ei ole Suomen riistakeskuksen julkisiin hallintotehtäviin tai henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä.

Valtakunnallisessa riistaneuvostossa on edustaja kultakin Suomen riistakeskuksen 15 toiminta-alueelta. Näiden lisäksi valtakunnalliseen riistaneuvostoon kuuluvat edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Metsähallituksesta, valtakunnallista metsätaloutta edistävästä julkisesta tahosta, Luonnonvarakeskuksesta, maa- ja metsätalouden kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä, metsästyksen ja riistanhoidon kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä sekä luonnonsuojelun kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä.

Valtakunnallisen riistaneuvoston nimittää maa- ja metsätalousministeriö aluekokousten ja sidosryhmien tekemien esitysten pohjalta, ja sen toimikausi on kolme vuotta.

Valtakunnallisen riistaneuvoston jäsenet 1.8.2014‒31.7.2017

Toiminta-alueiden edustajat (suluissa varajäsen):

 • Hannu S. Laine, puheenjohtaja (Mikko Simola), Etelä-Häme
 • Mikael Antell, varapuheenjohtaja (Markku Tuominen), Uusimaa
 • Juhani Kukkonen, Etelä-Savo
 • Ilkka Tiainen (Matti Soukka), Kaakkois-Suomi
 • Matti Kemppainen (Mikko Kanniainen), Kainuu
 • Yrjö Soidinmäki (Ilkka Leppänen), Keski-Suomi
 • Jari Huhtamella (Timo Kovala), Lappi
 • Jukka Vänttilä (Jouko Arvo), Oulu
 • Pauli Kiviluoma (Sauli Ojatalo), Pohjanmaa
 • Heikki Toijala (Pertti Salminen), Pohjois-Häme
 • Veikko Sorsa (Pentti Pulkkinen), Pohjois-Karjala
 • Juha Savolainen (Marko Metso), Pohjois-Savo
 • Mathias Lindström (Mikael Nyholm), Rannikko-Pohjanmaa
 • Erkki Kallio (Matti Tervakangas), Satakunta
 • Marko Perkkiö (Patrick Johansson), Varsinais-Suomi

Muut edustajat (suluissa varajäsen):

 • Sami Niemi (Vilppu Talvitie), maa- ja metsätalousministeriö
 • Matti Osara (Esko Hyvärinen), ympäristöministeriö
 • Ahti Putaala (Antti Maukonen), Metsähallitus
 • Pekka Helle (Päivi Eskelinen), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
 • Lauri Saaristo (Saara Lilja-Rothsten), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
 • Mikko Tiirola (Timo Leskinen), Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
 • Lauri Kontro (Panu Hiidenmies), Suomen metsästäjäliitto
 • Vesa Luhta (Riku Lumiaro), Suomen luonnonsuojeluliitto
Päivitetty 16.6.2016