Siirry sisältöön

Rauhoittamattomat linnut

Ilmoita poikkeusluvalla rauhoitusaikana (ei metsästysaikana) pyydetyt saaliiksi saadut rauhoittamattomat linnut Oma riista -palvelussa. Jos saalista ei ole, tee Oma riista -palveluun ”ei saalista” ilmoitus.

Saalis- ja pyynninpäättymisilmoituksen tekeminen Oma riista-palvelussa (pdf)

Rauhoittamattomien lintujen saalisilmoituslomake (pdf)

Ilmoituksessa on mainittava pyydystettyjen eläinten määrä, käytetyt pyyntimenetelmät ja -välineet sekä pyyntipaikan koordinaatit.

Luvan saajan on ilmoitettava pyynnin tuloksesta seitsemän vuorokauden kuluessa poikkeusluvan voimassaolon päättymisestä. Mikäli saalista ei ole, tulee se myös ilmoittaa saalisilmoituksella.

Jos poikkeuslupa on myönnetty vuotta pidemmäksi ajaksi, ilmoitus on tehtävä kunkin kalenterivuoden päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa. Suositeltavaa kuitenkin on, että ilmoitus tehtäisiin välittömästi lupa-ajan päätyttyä kunakin vuonna, jotta ilmoituksen tekeminen ei unohtuisi.

Tee saalisilmoitus ensisijaisesti käyttäen Oma riista -palvelua. Mikäli et vielä käytä Oma riistaa, toimita saalisilmoitus joko kirjepostina tai skannattuna sähköpostilla siihen Suomen riistakeskuksen aluetoimistoon, josta poikkeuslupa on myönnetty.