Siirry sisältöön

Kvoterad jakt på brunbjörn på renskötselområden

Brunbjörn (med undantag för årsunge samt björnhona som åtföljs av årsunge) får jagas inom renskötselområdet med stöd av kvoten 20.8. – 31.10.2023. Brunbjörnsungar och björnhonor är alltså fredade och får inte jagas.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning 826/2023 (17.5.2023) är kvoten för jakt på brunbjörn 5 individer på den västra delen av renskötselområdet och 45 individer på den östra delen. Till östra renskötselområdet hör kommunerna Utsjoki, Enare, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Kuusamo och Suomussalmi och till västra området resten av kommunerna på renskötselområdet.

När kvoten fyllts ska Finlands viltcentral enligt 8 § i statsrådets förordning 452/2013 avlysa jakten på brunbjörn inom området (västra/östra renskötselområdet).

Man kan följa situationen för björnfångstkvoten på det östra och västra renskötselområdet via Finlands viltcentrals internetsidor (hemsidan / bytesuppföljning). Det här lyckas enkelt också med smarttelefon. Också genom lokalradiostationernas förmedling informeras angående kvotsituationen och om avbrytande av jakten då kvoten blivit fylld.

Björnjägarna kan göra lagstadgad bytesanmälan enkelt med Oma riista –mobilapplikationen redan vid fällningsplatsen. Om det på fällningsplatsen inte finns täckning i telefonnätet, så förmedlas den lagstadgade bytesanmälan till Finlands viltcentrals Oma riista -tjänst genast då telefonen på nytt har täckning i nätet och applikationen startas. Du kommer väl ihåg att registrera dig till tjänsten redan innan du beger dig ut i björnskogen.

Alternativt kan bytesanmälan göras per e-post till adressen raportointi@riista.fi. I e-postmeddelandet antecknas följande uppgifter: 1) jägarens namn och jägarnummer 2) fällningsdag och tid 3) den fällda björnens kön 4) fällningsplatsens kommun, terrängnamn och fällningsplatsens GPS-koordinater. Ytterligare, ber man också jägarens telefonnummer för möjligt kontaktbehov.

Lagstadgad bytesanmälan skall göras omedelbart efter fällningen.

Oma riista -internettjänsten 

Bytesuppföljning och situationen för kvoten

Den som fällt björnen får från Finlands viltcentrals regionala kontor i Lappland elektroniskt eller per post följande: 1) Finlands viltcentrals anvisning för intyg över laglig fångst, 2) Finlands miljöcentrals anvisningar om hur man söker de CITES-intyg som behövs när man säljer kroppsdelar och kött av björnen, och 3) Naturresursinstitutets anvisningar om hur prov på fällda björnar tas och sänds för rovdjursforskningen.

Naturresursinstitutet (Luke) vill ha prov på de björnar som fällts inom renskötselområdet. Med hjälp av proven får man värdefull information även om björnstammen på renskötselområdet. Finlands viltcentral rekommenderar att anvisningarna för provtagningen tas med på björnjakten.

Följande prov ska tas av björnar: 1) fortplantningsorganen (testiklarna från hanar/livmodern och äggstockarna från honor) 2) den lilla tand (med rot) som finns bakom hörntanden i överkäken för åldersbestämning 3) en bit av levern, ca 50 gram 4) ca 100 gram av lårmuskeln 5) ca 50 gram av mellangärdesmuskeln 6) kindmuskeln. Alla prov (1–6) sätts i platspåsar, varje prov separat, och fryses in innan de sänds till Lukes rovdjursforskning i Taivalkoski. Anvisningarna för hur proven ska tas och sändas till Luke kommer på posten med de andra dokumenten om fällda björnar.

Läs mer om prov av björn

Läs mer om kommersiellt utnyttjande av bytet

För att ge ett EU-intyg eller ett CITES-tillstånd kräver Finlands miljöcentral förutom de egentliga ansökningsblanketterna också ett intyg på så kallat laga fång. Intyget beviljas av Finlands viltcentral. Den som fått ett byte på renskötselområdet ska ansöka om intyget. För att få intyget ska man kontakta Finlands viltcentrals regionala kontor i Lappland.

Se kontaktuppgifter