Siirry sisältöön

Bytesuppgifter i realtid stöder bekämpningen av svinpesten

På riista.fi-sidorna har det lagts till statistiksökning, där kan man följa upp alla bytesanmälningar som antecknats i Oma riista -internättjänsten för alla i Finlands jaktlag fastställda viltarter samt icke fredade djur.

Statistikens bytesmängder är icke granskade uppgifter av Oma riista –tjänstens användare gjorda anteckningar i sina viltdagböcker, likväl på så sätt att enskilda byten, deras fällningsplatser eller personer som jagat inte syns.

Också den nu effektiverade jakten på vildsvin för att förhindra spridning av svinpest kan nu uppföljas på ett lämpligt sätt, då uppföljningen av vildsvinsbyten övergår i en ny tidsperiod. Det är bra om vildsvinsjägarna alltid kommer ihåg att anteckna fällt byte i sin egen viltdagbok.

Läs mera och bekanta dig med tjänsten på sidan Regionala bytesmängder

Bekanta dig med viltförvaltningens elektroniska tjänster