Siirry sisältöön

Reaaliaikaiset saalistiedot tukevat sikaruton torjuntaa

Riista.fi-sivustolle on lisätty tilastohaku, josta voi seurata Oma riista -verkkopalvelussa tehtyjä saaliskirjauksia kaikista Suomen metsästyslaissa määritellyistä riistaeläimistä sekä rauhoittamattomista eläimistä.

Tilaston saalismäärät ovat tarkistamattomia Oma riista -käyttäjien riistalokeihinsa kirjaamia tietoja, kuitenkin niin, että yksittäiset saaliit, niiden paikat tai saalista saaneet henkilöt eivät näy.

Myös sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi tehostettua villisian metsästystä pystytään nyt seuraamaan asianmukaisella tavalla, kun villisikasaaliin seuranta siirtyy uuteen aikakauteen. Villisikojen metsästäjien olisikin hyvä aina muistaa kirjata kaato omaan riistalokiinsa.

Lue lisää ja tutustu palveluun Alueelliset saalismäärät -sivulla

Tutustu riistahallinnon sähköiseen asiointiin