Haemme taloushallinnon ammattilaista

Suomen riistakeskus hakee talousammattilaista hallintosihteerin toimeen. Työpanos jakautuu toistaiseksi puoliksi palkanlaskijan (toiminnosta vastaava) ja puoliksi valtakunnallisen riistanhoitoyhdistysten talous- ja hallintotiimin asiantuntijan rooleille.

Haemme viestintäsuunnittelijaa

Suomen riistakeskus hakee viestintäsuunnittelijalle sijaista Helsinkiin. Tehtävä edellyttää muun muassa toimitus- tai verkkoviestintäosaamista sekä kykyä tuottaa ja editoida tekstejä. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 18. toukokuuta.

Haemme riistapäällikköä Lapin toimialueelle

Suomen riistakeskus ilmoittaa haettavaksi riistapäällikön toimen. Riistapäällikkö vastaa toimialueellaan kestävän riistatalouden toteutumisesta, riistanhoitoyhdistysten toiminnan tukemisesta, riistapolitiikan toimeenpanosta, sidosryhmäyhteistyöstä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta.

Haemme erikoissuunnittelijaa

Suomen riistakeskus ilmoittaa haettavaksi erikoissuunnittelijan toimen, johon kuuluu muun muassa kestävän riistatalouden toteuttamista ja kehittämistä alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä julkisia hallintotehtäviä ja sidosryhmäyhteistyötä.

Haemme projektipäällikköä

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu kehittää riistanhoitoyhdistysten työtapoja ja yhteistoimintamuotoja sekä erityisesti järjestelmiä toiminnanohjaajien käyttöön. Tehtävä on määräaikainen ja toimipaikka sovittavissa.