Aseen kuljettamiseen muutoksia

Metsästyslain uudistumisen myötä uudistuivat myös aseen kuljettamista koskevat säädökset. Tärkeimpinä muutoksina on metsästysjousen huomioiminen sekä yksittäisissä poikkeustapauksissa maastokuljetusluvat,…