Siirry sisältöön

Kuusi kielteistä päätöstä kannanhoidollisiin susihakemuksiin

Suomen riistakeskukseen on tullut 22.12.2023 mennessä kuusi hakemusta suden kannanhoidolliseen metsästykseen. Hakemukset ovat Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilta. Kaikkiin hakemuksiin on tehty kielteinen päätös.

Hakemuksissa olevia perusteluita ei voida pitää riittävinä suhteessa korkeimman hallinto-oikeuden uuteen ratkaisukäytäntöön. Suomen riistakeskus katsoo, että hakemuksissa on liian yleisellä tasolla tuotu esille susikantaan liittyviä ongelmia. Lisäksi esitetyt perusteet ovat pitkälti päällekkäisiä luontodirektiivin vahinkoperusteisten lupien perustelujen kanssa.

Hakemuksissa esitettyihin ongelmiin ja miten susien metsästäminen ratkaisisi näitä ongelmia hakemusalueilla ei myöskään ole esitetty riittävää selvitystä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön edellyttämällä tavalla.

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi