Siirry sisältöön

Ilveslupia toimeenpanokieltoon

Itä-Suomen hallinto-oikeus on asettanut ilveslupia toimeenpanokieltoon.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksillään määrännyt Suomen riistakeskuksen Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan alueille myöntämille ilveksenpoikkeusluville toimeenpanokiellon. Päätös tarkoittaa sitä, ettei lupia voida käyttää ennen kuin hallinto-oikeus on tutkinut luvista tehdyt valitukset tai toisin määrännyt.

Suomen riistakeskuksen metsästyskaudelle 2023–2024 myöntämistä ilvesluvista on valitettu kattavasti. Valituksissa haettiin samalla myös toimeenpanokieltoja. Valitusoikeus perustuu metsästyslain 90 §:ään, jonka mukaan valitusoikeus on sellaisella rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen.

Hallinto-oikeudet antavat ratkaisunsa oman käsittelyaikataulunsa mukaisesti.