Siirry sisältöön

KHO:n ratkaisu ahmapäätöksestä

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tehnyt vuosikirjapäätöksen ahman rauhoituksesta poikkeamisesta.

KHO:n päätös koski riistakeskuksen päätöstä, jossa hakemuksen kohteena oleva alue sisältyi sellaiseen Natura 2000 -kohteeseen, jonka yhtenä suojeluperusteena oli mainittu eläinlajina ahma. Suomen riistakeskus oli myöntänyt poikkeusluvan yhden ahman pyytämiseen.

KHO katsoi, että Suomen riistakeskus ei ollut Natura-arvioinnin ja käytössään olleiden tietojen perusteella voinut varmistua siitä, ettei poikkeuslupa heikentänyt merkittävästi Natura 2000 -kohteen suojelun perusteena olevaa luonnonarvoa.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (kho.fi)