Siirry sisältöön

Ilvesluvat kattavasti toimeenpanokieltoon

Hallinto-oikeudet ovat asettaneet lähes kaikki ilvesluvat toimeenpanokieltoon.

Hallinto-oikeudet ovat määränneet välipäätöksillään lähes kaikille Suomen riistakeskuksen myöntämille ilveksenpoikkeusluville toimeenpanokiellon. Päätökset tarkoittavat sitä, ettei lupia voida käyttää ennen kuin hallinto-oikeus on tutkinut luvista tehdyt valitukset tai toisin määrännyt.

Suomen riistakeskuksen metsästyskaudelle 2023–2024 myöntämistä ilvesluvista on valitettu kattavasti. Valituksissa haettiin samalla myös toimeenpanokieltoja. Valitusoikeus perustuu metsästyslain 90 §:ään, jonka mukaan valitusoikeus on sellaisella rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen.

Suomen riistakeskus antaa lausunnot kiireellisenä, jotta osaltaan edistäisi valitusten nopeaa käsittelyä hallinto-oikeuksissa. Hallinto-oikeudet antavat ratkaisunsa oman käsittelyaikataulunsa mukaisesti.

Kahdesta Keski-Suomen riistakeskusalueelle ja yhdestä Satakunnan riistakeskusalueelle myönnetyistä luvista ei valitettu.