Siirry sisältöön

Antalet frilevande vildsvin minskas

Jord- och skogsbruksministeriet och Finlands viltcentral har planerat en effektiverad vildsvinsjakt. Enligt viltcentralens utredning har vi för tillfället ca 1 000–1 300 vildsvin i vårt land. Uppskattningen baserar sig på de räkningar och enkäter som gjordes i november. Flest vildsvin finns det i Sydöstra Finland (ca 400) och Östra Nyland (över 500).

Målet med jakten i vinter är att minska vildsvinspopulationen med minst hälften.

För två månader sedan förbjöd ministeriet utfodring av frigående vildsvin i terrängen. Detta i syfte att inte locka vildsvin från Rysslands sida till Finland. Förbudet hävs genom jord- och skogsbruksministeriets förordning från och med den 5. December. Syftet är att använda utfodring till hjälp vid den effektiverade jakten och stoppa spridning av den livsfarliga afrikanska svinpesten som vildsvin från den ryska sidan eventuellt bär på.

Den livsfarliga afrikanska svinpesten (ASF) sprider sig snabbt bland vildsvin i de baltiska länderna. Nya fall rapporteras varje vecka. Sjukdomen har spritt sig sedan år 2007 från Kaukasus via Ryssland och Vitryssland till Polen, Litauen, Lettland och Estland. I Estland har hittills rapporterats 37 fall, två av dem i den nordöstra delen av landet, vilket är alarmerande för Finland. Mot sjukdomen finns inte något vaccin eller någon medicinering. Sjukdomen smittar inte till människor.

Det finns inte någon exakt information om spridningen av den afrikanska svinpesten i Ryssland, men sjukdomsfall har rapporterats hos hemuppfödda svin i Leningradområdet och Karelen under de senaste åren. I dessa områden finns ingen systematisk sjukdomsövervakning av vildsvin. Det kommer hela tiden vildsvin över gränsen från Ryssland.

– Afrikansk svinpest har aldrig påträffats i Finland. Ifall sjukdomen sprider sig hit är följden massiva skyddsåtgärder och exportbegränsningar. Därför gör myndigheterna och jägarna nu sitt bästa för att stoppa spridningen, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio vid jord- och skogsbruksministeriet.

Ytterligare information:

kanslichef Jaana Husu-Kallio, jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0400 291 910, förnamn.efternamn@mmm.fi

direktör Reijo Orava, Finlands viltcentral
tfn 029 431 2101, förnamn.efternamn@riista.fi