Avskjutningsblanketter

Vilt som har fällts med stöd av jaktlicens eller dispens ska anmälas till den som har beviljat licensen, det vill säga Finlands viltcentral. Du kan göra anmälningen på nätet i tjänsten Oma riista eller med viltcentralens särskilda blankett.

Uppdaterad 8.8.2017