Bytesblanketter

Byte som erhållits med stöd av jaktlicens eller dispens ska anmälas till den som beviljat licensen eller dispensen eller till jaktvårdsföreningen. Man får anmälningsblanketterna tillsammans med beslutet om tillstånd. Byte som består av hjortdjur ska dock specificeras noggrant.

Uppdaterad 23.4.2013