Siirry sisältöön

Lediga jobb

Annonserna om lediga arbetsplatser listas här. Om listan är tom, finns det för tillfället inga lediga arbetsplatser.

 

Finlands viltcentral söker en kommunikationschef 

Som kommunikationschef ansvarar du för viltcentralens externa och interna kommunikationer, utvecklar viltcentralens varumärke och goda namn, och förhållandet till medierna. Du fungerar också som chefredaktör för viltcentralens tidningar, Jägaren och Metsästäjä, och leder kommunikationsteamet. I tjänsten ingår även andra förmansuppgifter. Kommunikationschefen ingår i ledningsgruppen. Tjänsten kan utvecklas i enlighet med den anställda personen.

Du har erfarenhet av strategisk kommunikation i flera kanaler och vet hur man sköter kontakterna till medierna och andra nätverk. Du behärskar de olika kanalerna med ett helhetsgrepp om kommunikationerna. Avgörande för anställningen är också att du äger ingående kunskaper om jakten och viltbranschen. Du förstår att viltet och jakten inkluderar en mångfald av åsikter, ofta laddade och motstridiga.

Du är öppen, aktiv, positiv och ett problemlösningsinriktat proffs. Du inspirerar och motiverar arbetsgemenskapen och förmår kommunicera nyttan och välmåendet som jakten och vilthushållningen skapar. Du kommer utmärkt överens med andra människor och jobbar flexibelt och effektivt, och får resultat, även under press. Du har en för tjänsten lämplig högskoleexamen och jobbar smidigt på finska, svenska och engelska. Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Vi erbjuder en mångsidig och ansvarsfylld tjänst med utvecklingspotential i en flexibel och smidig organisation där du jobbar i en bransch med samhällspåverkan.

Lönen följer Finlands viltcentrals lönesättning för avtalslön för en tjänst på den här nivån. Den anställda tillträder 1.6 eller enligt avtal. Tjänstens placeringsort är i första hand Finlands viltcentrals centralkontor i Helsingfors. Distansarbete är möjligt enligt viltcentralens praxis.

Ytterligare information om tjänsten ger direktör Jari Varjo 3-4 april kl 08-18 (tfn 029 431 2112) och biträdande direktör Jari Pigg 5-6 april kl 08-18 (tfn 029 431 2102).

Ansökningarna riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 14 april kl

16.00, elektroniskt till adressen  kirjaamo@riista.fi. Märk mejlet: Kommunikationschef.


Vi söker en jaktchef till Finlands viltcentral

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning vars verksamhet leds och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet. Viltcentralen har femton regionkontor utspridda i hela landet. Viltcentralens uppgift är att främja hållbar vilthushållning, stöda jaktvårdsföreningarnas verksamhet, verkställa viltpolitiken och sköta vissa fastställda offentliga förvaltningsuppgifter.

Vi söker en jaktchef för Finlands viltcentrals region Södra Tavastland. Regionen omfattar 13 jaktvårdsföreningar och utgörs av landskapet Egentliga Tavastland, Urjala i landskapet Birkaland samt Asikkala, Padasjoki, Lahtis, Hollola och Kärkölä i landskapet Päijänne-Tavastland.

Jaktchefen ansvarar för verkställandet av en hållbar vilthushållning inom verksamhetsområdet, stöder jaktvårdsföreningarna i deras verksamhet, verkställer viltpolitiken, samarbetar med intressegrupperna och sköter vissa offentliga förvaltningsuppgifter. Dessutom fungerar jaktchefen som föredragande för det regionala viltrådet i Södra Tavastland.

Utöver uppgifterna som hör till verksamhetsområdet hör det till jaktchefens uppgifter att delta i uppgifter och projekt som främjar vilthushållningen på riksnivå, och i internationella uppdrag som avtalas separat.

Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals regionkontor i Tavastehus.

Tjänsten förutsätter följande

 • Högre högskoleexamen, gärna inom naturresursområdet, eller annan lämplig examen i kombination med praktiskt visad kompetens för tjänsten som jaktchef
 • God kännedom om vilthushållning och jakt
 • Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska. Goda kunskaper i svenska betraktas som merit.
 • Kunskaper i engelska
 • Förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga
 • I praktiken ådagalagd förmåga att leda
 • Beredskap för flexibla arbetstider och resor inom landet, vid behov även utomlands
 • Beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Lönebildningen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder senast den 30 juni.

Ansökningarna riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 14 april kl

16.00, i första hand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi och i andra hand med brev adresserat till Finlands viltcentral, Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors. Märk mejlet/ brevet: Jaktchef i Södra Tavastland.

Ytterligare information:

Direktör Jari Varjo, jari.varjo@riista.fi, tfn 029 431 2112.

Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, tfn 029 431 2104.

Vilthushållningschef Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, tfn 029 431 2105.

Biträdande direktör Jari Pigg, jari.pigg@riista.fi, tfn 029 431 2102.


Finlands viltcentral söker en ersättare som viltplanerare till regionkontoret i Sydöstra Finland

Vi söker en ersättare för vår alterneringslediga viltplanerare för tiden 1.8-3.12.

Till viltplanerarens uppgifter hör planering och rådgivning inom vilthushållningen, att stöda jaktvårdsföreningarna och samarbeta med intressegrupperna samt att sköta separat fastställda offentliga förvaltningsuppgifter.

Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals regionkontor i Fredrikshamn. Tjänsten förutsätter följande:

 • för branschen lämplig yrkeshögskole- eller högskoleexamen
 • god kännedom om förvaltningen och verksamheten i jv-föreningar
 • kännedom om viltförvaltning och jakt
 • utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska
 • nöjaktiga kunskaper i svenska och engelska
 • förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga
 • beredskap för flexibla arbetstider och resor
 • beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Lönen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder den 1.8 eller enligt avtal.

Dessutom ska den sökande uppfylla nedanstående villkor för anställning som ersättare för en alterneringsledig person.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 28.4 2023 kl 15.15, i första hand som mejl till adressen kirjaamo@riista.fi och i andra hand till adressen Finlands viltcentral, Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors.

Märk mejlet /brevet: Viltplanerare för tidsbunden anställning i Sydöstra Finland.

Ytterligare information:

Biträdande direktör Jari Pigg, tfn 029 431 2102, jari.pigg@riista.fi och chefen för offentliga förvaltningsuppgifter, Sauli Härkönen, 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi.

Villkoren för alterneringsledighet

I avtalet om alterneringsledighet förbinder sig arbetsgivaren att för samma tid anställa en person som är arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Ersättaren behöver inte anställas för samma uppgifter som den anställda har skött, men arbetsgivaren ska vara den samma. Som ersättare får inte anställas en person som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa studerar på heltid.

Som ersättare för en alterneringsledig person ska anställas en person som är arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Som ersättare kan anställas en person som:

 • Har varit arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregår anställningen som ersättare, eller
 • är under 30 år och det har gått mindre än ett år sedan personen avlade sin yrkes- eller högskoleexamen, eller
 • är under 25 eller över 55 år när anställningen som ersättare börjar.

Ersättaren ska anställas för ett heltidsarbete där arbetstiden är minst den samma som för den som blir alterneringsledig.