Siirry sisältöön

Lediga jobb

Annonserna om lediga arbetsplatser listas här. Om listan är tom, finns det för tillfället inga lediga arbetsplatser.

 

Finlands viltcentral söker en viltplanerare i Nyland för fast anställning

Till viltplanerarens uppgifter hörplanering och rådgivning inomvilthushållningen, att stöda jaktvårdsföreningarna, samarbeta medintressegrupperna samt att skötasärskilt fastställda offentliga förvaltningsuppgifter.

Tjänstens placeringsort är Finlandsviltcentrals regionkontor i Helsingfors. Tjänsten förutsätter följande:

  • För branschen lämplig yrkeshögskole- eller högskoleexamen
  • Kännedom om verksamheten ijv-föreningarna och förvaltningen
  • God kännedom om jakt och vilthushållning
  • Goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska
  • Nöjaktiga kunskaper i engelska
  • Förhandlings-, samarbets- ochkommunikationsförmåga
  • Beredskap för flexibla arbetstideroch resor
  • Beredskap att utveckla vilthus-hållningen som en del av Finlandsviltcentrals organisation

Lönen följer gällande avtal omarbetsvillkoren i branschen ochden anställda tillträder den 1.8 2022 eller enligt avtal.

Ansökningen riktas till Finlandsviltcentral och lämnas in senastden 31.5 2022 kl 15.15, i förstahand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi och i andrahand till adressen Finlands viltcentral, Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors.

Märk mejlet / kuvertet: Tjänstensom viltplanerare i Nyland

För ytterligare information kontakta:

Kommunikationschef Klaus Ekman, tfn 029 431 2103, klaus.ekman@riista.fi

Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi