Siirry sisältöön

Lediga jobb

Annonserna om lediga arbetsplatser listas här. Om listan är tom, finns det för tillfället inga lediga arbetsplatser.

 

Finlands viltcentral söker en viltplanerare till Egentliga Finland

En viltplanerare söks till Egentliga Finland för visstidsanställning under jaktchefens tjänstledighet 1.8.2021–31.1.2024. Viltplanerare Jörgen Hermansson verkar som tf. jaktchef under motsvarande period.

Till viltplanerarens uppgifter hör planerings- och rådgivningsuppgifter inom vilthushållning, stöduppgifter för jaktvårdsföreningarna, samarbete med intressegrupperna samt separat specificerade offentliga förvaltningsuppgifter.

Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals regionkontor i Åbo.

För skötsel av uppgiften förutsätts:

 • för branschen lämplig yrkeshögskole- eller högskoleexamen
 • god kännedom om verksamheten i jaktvårdsföreningarna och förvaltningen
 • kännedom om vilthushållning och jakt
 • utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i finska
 • nöjaktiga färdigheter i svenska och engelska
 • förhandlings-, samarbets- och interaktionsförmåga
 • beredskap för flexibla arbetstider och resor
 • beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Lönesättningen följer gällande kollektivavtal för branschen och befattningen ska tas emot senast den 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökningar riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast 9.7.2021 kl. 16.15 i första hand elektroniskt till adressen:  kirjaamo@riista.fi eller i andra hand till adressen: Finlands viltcentral, Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors.

Ange ämne på e-post/Märk kuvertet:  Viltplanerare för visstidsanställning, Egentliga Finland.

Tilläggsinformation ges av

Jörgen Hermansson, jorgen.hermansson@riista.fi, 029 431 2342


Finlands viltcentral söker en kommunikationsplanerare

Finlands viltcentral söker en kommunikationsplanerare till Helsingfors.

Till uppgifterna hör att

 • delta i planeringen, utvärderingen, utvecklingen, koordineringen och realiseringen av den interna och externa kommunikationen samt att bistå övriga delar av organisationen med kommunikationsstöd
 • delta som redaktör i utgivningen av tidningen Jägaren som utkommer sex gånger om året på svenska och finska, både som tryckt tidning och som webbtidning, samt att leda ungdomsredaktionen
 • delta i utgivningen av publikationen För viltet som utkommer på svenska och finska och vänder sig till intressegrupperna
 • ansvara för viltcentralens webbplatser, sociala medier, podcaster och interna kommunikation
 • delta i viltcentralens projekt och ansvara för projektkommunikationen
 • delta i skötseln av mediakontakterna och representera Finlands viltcentral i olika samarbetsgrupper

Vi förutsätter

 • högre högskoleexamen i lämplig bransch
 • redaktions- och webbkommunikationskunnande samt gedigen erfarenhet av och prov på motsvarande kommunikationsuppgifter
 • erfarenhet av planering och realisering av projektkommunikation
 • förmåga att arbeta med ungdomar och leda ungdomsredaktionen
 • erfarenhet av webbtidningar och podcast
 • kännedom om vilt- och miljöbranschen
 • utmärkta kunskaper i finska samt förmåga att skriva texter med flyt och editera andras texter
 • kreativitet, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt
 • positiv attityd och utmärkt samarbets- och interaktionsförmåga
 • kunskaper i svenska och engelska

Vi räknar som fördel

 • kännedom om hur den offentliga förvaltningens organisation fungerar

 

Den anställda tillträder den 1.1 2022 eller enligt överenskommelse. Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals centralbyrå i Helsingfors. Lönesättningen följer gällande kollektivavtal för branschen.

Mejla din fritt formulerade ansökning med meritförteckning senast den 8.10 2021 kl 16.00 till adressen kirjaamo@riista.fi och en kopia till klaus.ekman@riista.fi.

 

Ytterligare information: kommunikationschef Klaus Ekman, klaus.ekman@riista.fi eller tfn 029 431 2103