Siirry sisältöön

Till massmedia

Finlands viltcentral tillhandahåller objektivt expertkunnande som hör till viltförvaltningen. Viltcentralen är en serviceorganisation, och massmedia är en av våra viktigaste intressentgrupper. När massmedia har frågor gällande viltärenden försöker vi alltid få tag på den bästa möjliga experten så fort som möjligt. Tack vare den vidsträckta landsskapsomfattningen har Finlands viltcentral goda kontakter också till jägarna.

Kontaktinformation

På nationella frågar svarar centralförvaltningens kommunikationschef och kommunikationsplaneraren. På regionala frågor svara regionkontorens personal.

Tag kontakt

Information om viltförvaltningen

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig institution, som verkar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. På våra internetsidor finns att läsa om bland annat viltcentralens uppgifter, strategi och verksamhetsberättelse. Viltförvaltningens övriga aktörer är nationella och regionala viltråden, jaktvårdsföreningen samt den Offentliga viltkoncernen. Läs mera om viltförvaltningen

Meddelanden

De nyaste meddelandena skickas till massmedia via STTinfo.fi-tjänsten. Nyheterna kan också läsas på våra internetsidor. Beställ meddelandena från STTinfo.fi-tjänsten

Tidningen

Tidningen Metsästäjä är med sin upplaga på över 300 000 Finlands 5. mest utbredda tidskrift. Tidningen Jägaren har en upplaga på 18 500. Från år 2020 tidningen Jägaren publiceras också på internet (metsastajalehti.fi). Av tidningen Metsästäjä -Jägaren publiceras en nätversion motsvarande papperstidningen, den är fri att läsas. Bekanta dig med tidningen

Social media

Genom att följa vårt nyhetsflöde via Facebook (facebook.com) eller X (twitter.com) håller man sig lätt ajour med våra senaste nyheter.

Logon

Vi erbjuder logon för illustration av nyheter som baserar sig på Finlands viltcentrals uppgifter.

Suomen-riistakeskus_logo_nelivari

Riistakeskus_kokonega

Logo (PDF)
Logo (svartvitt) (PDF)