Siirry sisältöön

Medlemskap i jvf

Medlem i jaktvårdsföreningen är alla som har erlagt jaktvårdsavgift för innevarande år. Medlemskapet antecknas på jaktkortet som sänds till jägaren.

Jaktvårdsföreningens medlemskap bestäms i praktiken redan då den nya jägaren avlagt jägarexamen. Examinatorn för jägarexamen frågar den nya jägaren till vilken jaktvårdsförening han/hon vill ansluta sig och uppgiften meddelas till jägarregistret.

Man kan vara medlem i den jaktvårdsförening inom vars verksamhetsområde personen i fråga huvudsakligen jagar eller i den jaktvårdsförening inom vars verksamhetsområde den kommun där personen har sin hemvist finns. En person kan inte vara medlem i flera jaktvårdsföreningar samtidigt. Om man erlagt viltvårdsavgiften men inte är medlem i en jaktvårdsförening, antecknas personen i jägarregistret utifrån sin hemkommun.

Det lönar sig för den nya jägaren att ansluta sig till den jaktvårdsförening, på vars område han/hon har jakträtt (exempelvis medlemskap i jaktförening /-klubb) eller på vars område han/hon i framtiden huvudsakligen kommer att jaga. Då har han/hon möjlighet att vid jaktvårdsföreningens årsmöte påverka i de ärenden som gäller hans/hennes jaktområde.

Jägaren kan byta jaktvårdsförening om villkoren för medlemskap i den andra jaktvårdsföreningen uppfylls. Medlemskapet gäller för ett jaktår i gången och man kan inte byta jaktvårdsförening i mitten av jaktåret efter att jaktvårdsavgiften är erlagd. Medlemskapet i en jaktvårdsförening upphör, om jaktvårdsavgift inte betalas eller om personen i fråga beläggs med jaktförbud.

Byte av jaktvårdsförening