Siirry sisältöön

Medlemskap i jvf

Jaktvårdsföreningarnas medlemmar är alla som har betalat jaktvårdsavgift för innevarande jaktår. Medlemskapet är i kraft ett jaktår åt gången. Medlemskapet syns på jaktkortet som skickas till jägaren och i uppgifterna i tjänsten Oma riista.

Du kan vara medlem i den jaktvårdsförening på vars verksamhetsområde du huvudsakligen jagar, eller i den jaktvårdsförening inom vars verksamhetsområde den kommun där du är bosatt finns. Man kan inte vara medlem i flera jaktvårdsföreningar samtidigt. Den som inte vill vara medlem i en jaktvårdsförening antecknas i jägarregistret utgående från sin hemkommun.

Du som har avlagt jägarexamen får frågan om vilken jaktvårdsförening du vill tillhöra. Om du är ny jägare rekommenderas att du ansluter till den jaktvårdsförening på vars område du till exempel är medlem i en jaktförening eller har annan varaktig jaktmöjlighet. Då har du möjlighet att på jaktvårdsföreningens årsmöte påverka i frågor som berör ditt jaktområde.

Du kan byta jaktvårdsförening genom att meddela till jägarregistret. Efter att jaktvårdsavgiften har betalats går det inte att byta medlemskap under pågående jaktår. Medlemskapet i jaktvårdsföreningen upphör, om jaktvårdsavgiften inte betalas eller om en medlem meddelas jaktförbud.