Siirry sisältöön

Ofta ställda frågor

Registrering och Oma riista -signum

Hur skapar jag Oma riista -koder åt mig själv?

Koderna skapas på Oma riista -tjänstens webbsidor https://oma.riista.fi.  Det är gratis att använda tjänsten.

För att registrera dig till tjänsten behöver du finländska nätbankskoder eller mobilcertifikat, en personlig e-postadress och mobiltelefonnummer. En gratis mobilapplikation kan laddas ner till de nyaste Android och IOS smarttelefonerna. Länkar till applikationsbutikerna finns på nedre kanten av oma.riista.fi-sidan.

Mitt på sidan finns knappen ”Skapa Oma riista -användarsignum”. Genom att skriva din e-postadress i fältet som öppnas och klicka ”Starta registreringen” får du ett aktiveringsmeddelande till din e-post. Genom att klicka på länken i e-postmeddelandet kommer du vidare i registreringen.

Hur får jag koderna som behövs för inloggning till Oma riista -mobilapplikationen?

Oma riista -mobilapplikationens kod är samma som Oma riista -användarsignumet.

För att du ska kunna ta Oma riista -mobiltjänsten i bruk, måste du först skapa ett signum/kod åt dig i Oma riista -tjänsten på webbsidan samt därefter ladda ner Oma riista -mobilapplikationen från den egna applikationsbutiken

Då jag klickar på länken i registreringsmeddelandet tar den mig tillbaka till framsidan, vad göra?

En del (äldre) datorers e-postprogram eller webbläsare kan inte hantera den långa länken i registreringsmeddelandet rätt.

Då måste du måla hela den ifrågavarande länken med musen, samt kopiera den och infoga den i webbläsarens adressfält. Se bilden här under.

På så sätt borde du kunna komma vidare och fortsätta registreringen på sidan, i vars övre kant det står med versaler (stora bokstäver) står ”Oma riista.fi – godkännande av användarvillkor”.

Vad är mitt användarsignum?

Ditt användarsignum är den e-postadress, som du använde när du registrerade dig till Oma riista -tjänsten.

Min e-postadress har ändrat, vad gör jag?

Du behöver inte ta bort din gamla profil, då du vill byta e-postadress i Oma riista, du skapar nya koder från början på Oma riista -tjänstens första sida genom att välja Skapa Oma riista-användarsignum, då tas den gamla e-postadressen som varit användarsignum och lösenordet ur bruk. De uppgifter du matat in i Oma riista blir kvar och blir synliga med det nya användarsignumet och lösenordet, för att de är bundna till ditt personsignum och inte till användarsignumet.

De nya användarsignumen kan endast skapas via dator på adressen  https://oma.riista.fi  inte med mobilapplikationen. Efter att du skapat de nya koderna kan du återigen använda Oma riista -webbtjänsten på din dator och -mobilapplikationen på din telefon med dina nya koder.

Jag har glömt mitt lösenord, vad gör jag?

Du kan beställa en återställningslänk till din e-post för det glömda lösenordet på adressen  https://oma.riista.fi/#/password/recover. Återställningen av lösenordet måste göras på en dator eller surfplatta.

Obs! Återställningslänken som kommer till din e-post är ikraft endast två timmar från det att du beställde den.

Varifrån får jag Oma riista -koder till mitt minderåriga barn?

Identifiering av ett minderårigt barn sker antingen med hjälp av nätbankskoder eller via telefonens mobilcertifiering.

Mobilcertifiering kan skaffas, om telefonanslutningen är i en förälders namn men som anslutningens innehavare har nämnts en 15 år gammal minderårig person. Uträtta ärendet tillsammans hos mobiloperatören för att reda ut saken. Det lönar sig att ta med både förmyndarens samt den unga personens identitetsbevis/legitimation.

Samma princip gäller för bankernas nätbankskoder. Du kan höra dig för om nätbankskoder åt minderåriga hos din bank.

Användning av Oma riista -tjänsten

Hur antecknar jag en utländsk persons fällning?

Jaktledaren antecknar den utländska jägarens fällning eller observation. I tilläggsuppgifter antecknas skyttens personuppgifter.

Varför sparar inte min mobilapplikation anteckningen?

Kontrollera, att du gav applikationen rättighet att använda positionsuppgifter.

Varför sparar inte webbtjänsten min anteckning?

Om Spara -knappen är ”grå”, saknas någon obligatorisk uppgift.

Kontrollera att du har klickat/markerat platsen på kartan och att datum och tidpunkt (klockslag) har uppgetts.

I vilka tjänster kan Oma riista -koden användas?

• Viltcentralens licens-/dispensansökningstjänst, riista.fi
• Viltcentralens dokumentarkiv (jvf verksamhetsledarna och ordföranden), riista.fi/DA
• Naturresursinstitutets vilttrianglar-tjänsten, riistakolmiot.fi
• Naturresursinstitutets Tassu-system (rovdjurskontaktpersonerna), luke.fi
• Forststyrelsens områdesansökningstjänst, lupahaku.eraluvat.fi
• Forststyrelsens Eräluvat-kauppa, verkkokauppa.eraluvat.fi
• Jord- och skogsbruksministeriets viltskaderegister (JVF verksamhetsledarna)

Varför får jag påminnelsemeddelanden till min e-post?

Oma riista -tjänsten skickar automatiskt påminnelsemeddelanden per e-post till användarna om byten som de har antecknat i viltloggen, och för vilka man enligt lag eller förordning måste göra en bytesanmälan.

Påminnelsemeddelanden skickas i följande fall:

 • Om bytet har antecknats vid tidpunkt, då jaktperioden är ikraft för rådjur, gråsäl och björn.
 • Förutom för dessa så sänds alltid e-post, om arten är östersjövikare, gråsäl, europeisk bäver, rådjur, utter, lodjur, björn, varg eller järv.
 • Platsen man fått bytet måste vara inom någon JVF:s område – det vill säga för byte man fått utomlands begär man inte någon bytesanmälan.
 • Om bytet har antecknats i tjänsten med jaktlicens- eller dispensnummer, så sänds ingen påminnelse.
 • För byten antecknade före 1.8.2014 sänds inga påminnelser.

Varför kommer inte e-post från Oma riista fram?

 • Finns det tillräckligt med ledigt utrymme i din e-post? De flesta postlådor, där postlådan fylls är oftast luukku.com, netti.fi, netikka.fi, kolumbus.fi, phnet.fi, elisanet.fi, jippii.fi, pp.nic.fi, saunalahti.fi och suomi24.fi.
 • Titta, om det ankomna meddelandet är i skräpkorgsmappen.
 • Om du använder ett företags e-postlåda, kan företagets skräppostfilter ta bort meddelandet innan det når din postlåda. Till exempel gmail.com-epostens meddelanden kommer fram, och där finns tillräckligt med utrymme.

Hur rapporterar man fällningen av älg och älgobservationer?

Delägaren (dvs jaktsällskapet/-föreningen) besluter om man samlar uppgifter (rapporterar) i Oma riista -tjänsten eller på pappersblankett. Alla delägargrupper rapporterar på samma sätt.

Varför ser inte jaktledaren i min förening observationsanmälan som jag gjorde via Oma riista -mobilapplikationen?

 • Du måste först godkänna den egna föreningens medlemsinbjudan i Oma riista -tjänsten? (https://oma.riista.fi--> EGNA UPPGIFTER --> Föreningarnas medlemsinbjudan --> Godkänn medlemskap)
 • Hör du till din förenings Oma riista -älggrupp?
 • Är observationsplatsen på föreningens jaktområde? Till exempel en observation som markerats på en stor väg, kommer inte ända fram till föreningen, eftersom vägområdet inte hör till föreningens jaktmarker.
 • Är punkten, i samband med älgjakten, markerad med ett kryss?
 • Har du den senaste versionen av Oma riista -mobilapplikationen?
 • Är den automatiska synkroniseringen aktiv i din Oma riista -mobilapplikation? (Inställningar --> Synkronisering --> Automatisk)
 • År din telefon på och kopplad till telefonnätet?
 • Övrigt: Observationer i samband med älgjakten kan antecknas för hjortdjur och stora rovdjur. Stora rovdjursobservationer förmedlas inte automatiskt till Tassu -systemet eller för kännedom till stora rovdjurs-kontaktpersonerna, utan man måste meddela om det separat till stora rovdjurskontaktpersonen och hen i sin tur antecknar observationerna till Tassu.

Varför ser inte jaktledaren i min förening bytesmeddelandet om fälld älg eller hjort som jag har gjort via Oma riista -mobilapplikationen?

 • Har du godkänt den egna föreningens medlemsinbjudan i Oma riista -tjänsten? (https://oma.riista.fi--> EGNA UPPGIFTER --> Föreningarnas medlemsinbjudan --> Godkänn medlemskap)
 • Hör du till din förenings Oma riista älg- eller hjortgrupp?
 • Är observationsplatsen på föreningens jaktområde? Till exempel en observation som markerats på en stor väg, kommer inte ända fram till föreningen, eftersom vägområdet inte hör till föreningens jaktmarker.
 • Har punkten, bytet har fångats med stöd av Viltcentralen beviljad dispens/jaktlicens lämnats tom?
 • Har du den senaste versionen av Oma riista -mobilapplikationen?
 • Är den automatiska synkroniseringen aktiv i Oma riista -mobilapplikationen: Inställningar --> Synkronisering --> Automatisk.

Varför går bytesanmälan som gjorts av föreningens kontaktperson direkt till godkända?

Föreningens kontaktperson har omfattande befogenheter i Oma riista -tjänsten. Kontaktpersonens roll omfattar även jaktledarens rättigheter. Programmet fungerar således på samma sätt oberoende av om kontaktpersonen eller jaktledaren gör bytesanmälan.

Varför kan jag inte redigera uppgifterna i tjänsten från min arbetsplats/arbetsgivarens dator?

Företagens datasäkerhet är mycket högt ställd nuförtiden med olika filter och datasäkerhetsprogram så de förhindrar dataöverföring mellan olika servrar effektivt. Använd därför Oma riista -tjänsten på din egen privata dator.

Det är problem med funktionen av min Oma riista -applikation, vad ska jag göra?

Oma riista -mobilapplikationen kräver uppdatering, för att nya funktioner ska komma i funktion. Kom därför i håg att kontrollera dina inställningar i Oma riista -mobilapplikation, så att automatisk synkronisering är på eller llogga in på nytt för att uppdatera mobilapplikationen.

Uppgifter som syns i Oma riista -tjänsten

Vem kan se uppgifterna som jag antecknar i Oma riista -tjänsten?

Uppgifter som du antecknar i viltloggen/dagboken, byten och observationer visas i princip detaljerat endast och bara för dig. Ingen annan kan se dem.

Via rapporten regionala bytesmängder visas bytesmängderna på region- och jaktvårdsföreningsnivå för varje enskild djurart.

Lagstadgade bytesanmälningar är till sin natur offentliga, varefter till exempel det av dig anmälda björnbytet syns på den offentliga sidan Björnbytet.

Såsom det har förklarats i tjänstens dataskyddsbeskrivning, kan Finlands viltcentral överlåta data som samlats in för forskningssyfte, men inte ens då förmedlas uppgifter om vem som har fått bytet eller gjort observationen.

När syns betald jaktvårdsavgift i Oma riista -tjänsten?

Med några dagars fördröjning uppdateras din jaktvårdsavgift till Oma riista -tjänsten. Förutom den normala fördröjningen för överföringar mellan bankerna krävs det en nattlig datatransaktion från Jägarregistret till Oma riista -tjänsten för att uppgifterna ska bli uppdaterade. Inom en vecka efter betalningen gjorts borde prestationen synas.

Kontrollera även i dina inställningar för Oma riista -mobilapplikationen, att du använder automatisk synkronisering, eller alternativt logga in igen till Oma riista -mobilapplikationen för att uppdatera uppgifterna.

Jägarregistret svara på förfrågningar angående betalningar, tel. 029 431 2002 (vardagar kl. 08-18), e-post: metsastajarekisteri@innofactor.com.

Varför syns ett tvåårigt jaktkort i juni-juli i Oma riista -tjänsten? Är inte jaktkortet giltigt ett år i taget?

Om jaktvårdsavgiften är betald för både innevarande och kommande jaktår, kan jaktkortet i juni-juli tillfälligt visas som tvåårigt.

Till exempel vid avläggandet av skjutprov måste antingen innevarande eller den kommande periodens viltvårdsavgift vara betald.

Jag har betalt viltvårdsavgiften för nästa jaktår, men jag har inget jaktkort för tillfället. Kan jag delta i skjutprovet?

Skjutprovet kan avläggas genast efter att viltvårdsavgiften är betald. Men du kommer väl ihåg, att betalningen av viltvårdsavgiften uppdateras till Oma riista -tjänsten med några dagars fördröjning.

Varför har år 1990 antecknats som det år då jag avlade jägarexamen, fastän jag avlade examen tidigare?

Jägarregistret började arkivera jägarnas examensdagar från och med juni 1990. Om du har avlagt examen före juni 1990, ser man ett datum för den tiden, eftersom det exakta datumet inte finns att tillgå.

Hur kan jag byta jaktvårdsförening?

Ändringsanmälan ska göras i god tid till Jägarregistret på våren, så att man hinner anteckna ändringen till följande jaktkort. Man kan inte byta jaktvårdsförening mitt under jaktåret efter att jaktvårdsavgiften har betalats.

Anmälan ska göras skriftligt per post, e-post eller fax. Då man gör ändringsanmälan ska man meddela namn, jägarnummer samt den nuvarande och den nya jaktvårdsföreningen. Den skriftliga anmälan undertecknas av antingen jaktvårdsföreningens verksamhetsledare eller av jägaren själv.

e-post: metsastajarekisteri@innofactor.com

postadress:

Jägarregistret
PB 22
00331 Helsingfors

Varför är mina adressuppgifter felaktiga i Oma riista -tjänstens kontaktuppgifter?

Har du gjort anmälan om adressändring till posten? Uppgifterna i Oma riista -tjänsten uppdateras från Jägarregistret, och dit kommer de från Posten. Om Posten redan har rätt adressuppgift, kontakta Jägarregistret för att reda ut ärendet.

Var hittar jag mitt elektroniska jaktkort i Oma riista -mobilapplikationen?

I nedre kanten av applikationen under punkten ”Mer” öppnas en meny. Jaktkortet finns under punkten ”Egna uppgifter”.

Då jag ansöker om skjutvapentillstånd från polisen duger det elektroniska jaktkortet då?

Det elektroniska jaktkortet är lika giltigt som det i pappersformat.

Hur får jag min skjutprovsprestation synlig i Oma riista -tjänsten?

Elektronisk mottagning av skjutprov tas allmänt i bruk från och med början av år 2019. Skjutprov avlagda efter det syns i Oma riista -tjänsten på sidan EGNA UPPGIFTER både i webbtjänsten och i mobilapplikationen.

 Under år 2018 har elektronisk mottagning av skjutprov testats vid några jaktvårdsföreningars skjutprovstillfällen och vid dessa skjutprov fullgjorda prestationer syns redan nu i personens Oma riista -tjänst.