Siirry sisältöön

Styrelsen

Styrelsen för Finlands viltcentral är dess högsta beslutande organ. Styrelsens uppgift är att bestyrka dokument för planering och uppföljning.

Styrelsen består av tio personer, som utnämns av jord- och skogsbruksministeriet. Riksviltvårdsrådet föreslår sex medlemmar till styrelsen bland de personer som regionmötena föreslagit som representanter för dem som betalat jaktvårdsavgift. Av dessa sex medlemmar väljer ministeriet styrelsens ordförande och viceordförande. De övriga fyra styrelsemedlemmarna representerar ministeriet, vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, en på riksnivå betydelsefull organisation inom jord- och skogsbruket och personalen vid Finlands viltcentral.

Styrelsen 1.1.2022-31.12.2024

Tauno Partanen, ordförande (Juhani Kukkonen)
Teppo Kakkonen, vice ordförande (Erkki Huhta)
Jari Korhonen (Jari Huhtamella)
Ilkka Tiainen (Markku Autio)
Pekka T. Partanen (Kimmo Alakoski)
Niklas Christensen (Martin Hägglund)
Vilppu Talvitie (Niina Riissanen), Jord- och skogsbruksministeriet
Katja Holmala (Kirsi Arvelo), Naturresursinstitutet
Timo Leskinen (Mikko Tiirola), Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Ville Hokkanen (Heli Paavola), Finlands viltcentral

Se styrelsens sammansättning

 


 

Arvoden och reseräkningar

Anvisning – arvoden och reseräkningar 2021 (pdf)

Visma.net Expense -Att spara Finlands Viltcentrals förtroendevald persons reseräkning

Säker Post -anvisningar (pdf)