Siirry sisältöön

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2020
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2019
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2018.
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2017
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2016
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2015
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2014
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1–31.12.2013

Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1–31.12.2012
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.3–31.12.2011

De viktigaste uppgifterna i övervakningen av Finlands viltcentrals verksamhet sammanställs årligen till en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen är den enda redogörelse som ges för Finlands viltcentrals verksamhet. Den fungerar samtidigt som resultatrapport till jord- och skogsbruksministeriet, som är resultatstyrande, samt som årsberättelse till Finlands viltcentrals organ.