Siirry sisältöön

Påverka skötseln av jakt- och viltärenden

Nu finns möjlighet att få komma med och påverka den egna jaktvårdsföreningens ärenden och delta i jaktvårdsföreningens verksamhet samt höra om aktuella ärenden. I februari ordnas jaktvårds-föreningarnas årsmöten, vid vilka man väljer jaktvårdsföreningarnas ordförande och styrelsemedlemmar istället för dem som är i tur att avgå samt styrelsemedlemmar bland verksamhetsområdets markägarorganisationers representanter.

Årmötenas platser och tidpunkter finns i januarimånads Jägaren-tidning samt på riista.fi-sidornas evenemangssökning.

På årsmötet behandlas ärenden i enlighet med jaktvårdsföreningens arbetsordning 3 §.

Om du är intresserad av din jaktvårdsförenings ärenden eller av att påverka, lönar det sig att komma med på årsmötet. På jaktvårdsföreningens möte har varje medlem som är 18 år fyllda en röst. Medlem som är under 18 år har yttrande- och närvarorätt vid mötet.

Obs.
Rätt tidpunkt för Laitiala seudun jvf:s (2.2.2015) årsmöte som meddelats om i tidningen Jägaren möteskallelser är kl. 19:00.

Med Ekenäs jvf, som meddelats i tidningen Jägaren avses Ekenäsnejdens jaktvårdsförening.

Rätt tidpunkt för Harjavalta jvf:s (2.2.2015) årsmöte som meddelats om i tidningen Jägaren möteskallelser är kl. 18:00.

Kom ihåg att ta med ditt betalda jaktkort till mötet.

Årsmöteskallelse och mötestidpunkter i tidningen Jägaren
Information om jvf:ens årsmöte
Sök tidtabell för möten

Jaktvårdsföreningens årsmötes dokument:

Ärenden som ska behandlas vid årsmötet
Fullmakt till årsmötet
Representantförteckning