Siirry sisältöön

Jaktkort inlöstes år 2014 enligt samma modell som föregående år

Kvinnornas antal som inlöste jaktkort växte med 4,55 procent ifjol jämfört med året innan. År 2014 inlöste 20 190 kvinnor jaktkortet. Antalet män som inlöste jaktkort minskade ifjol en aning det vill säga 0,94 procent från år 2013. Männen inlöste 286 352 stycken jaktkort ifjol.

Sammanlagt inlöstes 306 542 stycken jaktkort år 2014. Det inlöstes en aning mindre kort jämfört med antalet år 2013 (-0,60 procent minskning). Medelåldern bland de som inlöst jaktkort var 49,1 år. Under 25-åringar som löst jaktkort var omkring 27 000 och över 65-åringar omkring 62 000.

Flest kort inlöstes i Uleåborgs region (42 325 stycken), i Lappland (34 755 stycken) och i Nyland (30 498 stycken). Antalet inlösta jaktkort ökade mest i Norra Tavastland det vill säga omkring 1,21 procent.

Bland åldersgrupperna inlöstes flest jaktkort i gruppen av 55-59 åringar. Kvinnornas medelålder var ifjol 41,6 år och männens 49,6 år bland de som hade inlöst jaktkortet. Jakt är en hobby för alla åldrar, eftersom de yngsta jägarna är under 9-åringar och de äldsta är över 90-åringar.

Jaktkortet för varje 1.8. begynnande jaktperiod får man genom att betala den årliga viltvårdsavgiften, som för närvarande är 33 euro. För att få jaktkortet förutsätts det också, att jägaren har avlagt jägarexamen.