Siirry sisältöön

Hirvitiedon keruu sähköistyy

Maksuttomassa Oma riista -palvelussa on otettu käyttöön uusia sähköisiä toiminnallisuuksia metsästysseuroille ja -seurueille. Niiden avulla hirvitiedon keruu onnistuu ensi syksystä lähtien jopa suoraan maastosta. Ajantasainen tiedonkeruu mahdollistaa lähes reaaliaikaisen kannan seuraamisen jo hirvijahdin aikana.

Hirvenmetsästäjät voivat ensi syksynä tallentaa hirvisaaliita ja -havaintoja suoraan maastosta älypuhelimen Oma riista -sovelluksella. Jahtipäivän jälkeen metsästyksenjohtaja koostaa tiedot tietokoneella Oma riista -palvelussa ja hyväksyy merkinnät.

Hirvitietojen keruun sähköistämisen taustalla on hirvikannan hoitosuunnitelma ja sen tavoitteiden tukeminen. Oma riista -palvelun hirvitietojen keruu yhdistää vanhan hirvihavaintokortin ja saalisilmoituksen sekä yhtenäistää näin riistahallinnon ja riistantutkimuksen tiedonkeruuprosesseja. Uutta laajennusta testattiin syksyllä 2015 yli 60 metsästysseurueen voimin. Saatu palaute on ollut rohkaisevaa. Asiakkaille, jotka jatkavat tiedonkeruuta paperilla, on kehitetty uusi optisesti luettava hirvitietokortti.

Valttina ajantasaisuus

Seurat voivat määrittää palveluun metsästysalueitaan ja kutsua muita seuran jäseniä käyttämään palvelua. Seurat voivat myös määritellä palvelussa omia hirviryhmiä, ja niille metsästyksenjohtajia ja varajohtajia. Seuran jäsenet voivat tulostaa palvelusta seuran määrittelemät metsästysalueet ja tilaluettelon paperille. Nämä ominaisuudet helpottavat ja parantavat tiedonkulkua seurojen sisällä, mutta myös riistahallinnon ja tutkimuksen suuntaan.

Uusien toimintojen avulla määritelty metsästysalue ja hirvenmetsästyksen eteneminen näkyvät ajantasaisena seuran jäsenille. Hirviyhteisluvassa seurojen jäsenet pystyvät seuraamaan pyyntilupien käyttöä koko yhteisluvan alueella. Yhteisluvan osakkaille seurojen tarkat havainnot tai saaliiden saajat eivät kuitenkaan näy.

Tutkimustietoa jo jahdin aikana

Oma riista -palveluun päivittyy automaattisesti Luonnonvarakeskuksen (Luke) raportit, jotka työstetään hirvenmetsästäjien keräämästä aineistoista. Sähköisen hirvitiedon keruun myötä aineistot tulevat myös tutkimuksen käyttöön ajantasaisesti, mikä mahdollistaa lähes reaaliaikaisen hirvenmetsästyksen seuraamisen sekä helpottaa ja nopeuttaa päätöksentekoa pyyntilupien käytöstä ja kohdentamisesta.

Hirvenmetsästäjät pääsevätkin ensi syksynä jo jahdin aikana seuraamaan metsästysalueensa jahdin edistymistä ja hirvikantaa kuvaavia indeksejä Oma riista -palvelussa. Hirvitiedon saatavuus paranee myös suurelle yleisölle, kun laajempien alueiden hirvikannan tilaa koskevaa tietoa pääsee katsomaan kaikille avoimessa riistahavainnot.fi -verkkopalvelussa. Oma riista- ja riistahavainnot.fi -palveluissa julkaistavat hirvitiedot esitetään kuvina, joissa on alueellisia aikasarjoja hirvisaaliskertymistä ja havaintotiedoista edellisten metsästyskausien ajalta sekä karttoina että taulukoina.

Jotta seurantatietoja voidaan hyödyntää jo metsästyskauden aikana, täytyy havainto- ja saalistiedot kirjata sähköisesti Oma riista -palveluun. Hirvihavaintojen ilmoittaminen on edelleen vapaaehtoista.

Oma riista -palvelu

Riistahavainnot.fi-palvelu

Video-ohjeet seuraominaisuuksien käyttöön ja hirvitiedon keruuseen

Lisätietoja Luonnonvarakeskuksesta

Jyrki Pusenius, tutkija, Luonnonvarakeskus
029 532 7407, jyrki.pusenius@luke.fi

 

Lisätietoja

Hokkanen, Ville

  • Kehittämispäällikkö (Oma riista)
  • Riistatiedon tietojärjestelmät
  • 029 431 2302
  • ville.hokkanen@riista.fi