Siirry sisältöön

Riistahallinnon Oma riista -palvelu purkaa paperibyrokratiaa

Suomen riistakeskus tarjoaa hirvenpyyntiluvan saajille mahdollisuuden ilmoittaa saadut hirvisaaliit ja metsästyksen aikana tehdyt hirvihavainnot Oma riista -palvelun avulla. Toiminnallisuus oli viime vuonna koekäytössä kuuden riistanhoitoyhdistyksen alueella. Käyttäjiltä saadut kokemukset olivat positiivisia. Kyseinen palvelu on merkittävin palvelu-uudistus lakisääteisen riistahallinnon 64-vuotisen historian aikana.

Jokaisen hirveä metsästävän seuran tulee kirjata metsästyspäivän aikana tehdyt hirvihavainnot ja -saaliit, joko digitaalisesti Oma riista -palveluun tai paperiseen hirvitietokorttiin. Kirjattuja tietoja hyödynnetään hirvikannan rakenteen ja koon selvittämisessä. Oma riista -palveluun kirjautuneet metsästysseurat määrittelevät verkkopalvelussa hirvenmetsästykseen käytössään olevan alueensa ja kutsuvat jahtiporukan jäsenet Oma riista -palvelun käyttäjiksi.

Digitaalisen palvelun käyttöön ottamisesta hyötyvät kaikki. Jokainen palveluun rekisteröitynyt seuran jäsen ja hirvenmetsästyksen johtaja voi seurata seurueensa hirvijahdin etenemistä ja Luonnonvarakeskuksen tuottamia, jahdin kuluessa tarkentuvia raportteja omalta tietokoneeltaan. Monen metsästysseuran muodostamissa yhteisluvissa voidaan Oma riista -palvelun avulla seurata reaaliajassa hirvijahdin etenemistä. Palvelu mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan myös riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajille ja Suomen riistakeskuksen aluetoimiston toimihenkilöille.

Työtä säästyy, tiedonkulku nopeutuu

Oma riista -palvelun hyödyt eivät tule esille pelkästään ajantasaisuudessa. Palvelu säästää myös metsästäjien sekä riistahallinnon ja riistantutkimuksen toimihenkilöiden työtä. Pelkästään keskimäärin 26-sivuisen hirvitietokortin lähettämisestä, täyttämisestä ja sen antamien tietojen manuaalisesta käsittelystä arvioidaan syntyvän huomattava säästö työajassa. Esimerkiksi Pohjois-Savon 465 hirvilupaosakkaan täytettävänä olisi yli 12 000 sivua hirvitietokorttia, ellei jo yli 70 % pohjoissavolaisista hirviluvan saavista seuroista olisi rekisteröitynyt Oma riista -palvelun käyttäjiksi.

Suomen riistakeskuksen aluetoimistot ja paikalliset riistanhoitoyhdistykset tulevat vielä ennen hirvenmetsästyksen alkua opastamaan seuroja Oma riista -palvelun käyttöön.  Suomen riistakeskuksen verkkosivuilla on helpot video-ohjeet sekä Oma riista -palvelun käyttöönottoon että hirvitieto-ominaisuuksien hyödyntämiseen. Lisäksi Oma riista -helpdesk palvelee Oma riista -aiheisissa kysymyksissä sähköpostilla osoitteessa oma@riista.fi tai puhelinnumerossa 029 431 2111 (arkisin klo 12–16).

Lisätietoja

Pispa, Tuomo

  • Hallintopäällikkö
  • 029 431 2106
  • tuomo.pispa@riista.fi