Siirry sisältöön

Hirvieläinlupien hakeminen sähköistyy

Hirvenmetsästäjät ottivat viime syksynä kattavasti käyttöön sähköisen Oma riista -palvelun hirvieläinhavaintojen ja saaliiden kirjaamisessa. Tulevana keväänä hirvieläinten pyyntiluvat haetaan ensimmäistä kertaa sähköisesti. Suomen riistakeskus uskoo, että nykyaikainen lupahakupalvelu otetaan innostuneesti vastaan.

Suomen riistakeskuksen aluetoimistot käsittelevät vuosittain parituhatta hirvieläinten pyyntilupahakemusta. Sähköinen luvanhaku nopeuttaa lupa-aluekarttojen tulkintaa ja hakemusten käsittelyä. Pyyntilupaa hakevien työ helpottuu, kun lupa-alue määritetään ja hakemuksen tiedot täytetään, tallennetaan ja tarvittaessa päivitetään tietokoneella. Palvelu laskee myös lupa-alueen pinta-alan automaattisesti. Erityisesti suurissa yhteisluvissa aikaa vievä hakemuskartan piirtäminen käsin jää historiaan.

Pyyntilupien hakemisen perustana on kevään aikana tehty verotussuunnittelu. Riistanhoitoyhdistykset ovat tehneet hirvitalousalueittaiset suunnitelmat, joissa on tavoitteita esimerkiksi hirvikannan tiheydelle ja rakenteelle.  Metsästyksen tavoitteet on asetettu alueellisten riistaneuvostojen toimesta sidosryhmien kuulemisen jälkeen.

Verotussuunnittelun perustana ovat Luonnonvarakeskuksen tuottamat hirvieläinkanta-arviot ja tuottoluvut, jotka perustuvat hirvenmetsästäjien pyynnin aikana keräämään havainto- ja saalistietoon.

Hirvieläinten sähköinen pyyntilupahakemus on oltava perillä viimeistään 2. toukokuuta, koska 30. huhtikuuta on sunnuntai. Suomen riistakeskus tekee päätökset 25. heinäkuuta mennessä.

Halutessaan hirvieläinten pyyntiluvan voi hakea edelleen paperilomakkeella. Paperinen hakemus liitteineen toimitetaan aiemmasta poiketen Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle siten, että se on perillä 2. toukokuuta. Hakijan on lisäksi toimitettava kopio paperisesta hakemuksesta riistanhoitoyhdistykselle.

Lisätietoja: Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä