Siirry sisältöön

Viltförvaltningens Oma riista -tjänst minskar på pappersbyråkratin

Finlands viltcentral erbjuder älglicensmottagarna en möjlighet att meddela älgbytet som man fått och älgobservationer som gjorts under tiden jakten pågått med hjälp av Oma riista-tjänsten. I sex jaktvårdsföreningars verksamhetsområde var funktionen i provanvändning i fjol. Erfarenheterna som man fick av användarna var positiva. Den här tjänsten är den mest betydande tjänste-förnyelsen under den lagstadgade viltförvaltningens 64-åriga historia.

Varje förening/sällskap som jagar älg ska anteckna under jaktdagen gjorda älgobservationer och -byten, antingen digitalt i Oma riista -tjänsten eller på älginformationskortet i pappersformat. De antecknade uppgifterna används då man utreder älgstammens struktur och storlek. Jaktföreningarna/-sällskapen som loggat in till webbtjänsten fastställer området som står till deras förfogande vid älgjakten och bjuder in jaktsällskapets medlemmar som användare till Oma riista -tjänsten.

Det gynnar alla att ta den digitala tjänsten i bruk. Varje förenings-/sällskapsmedlem och älgjaktledare som registrerat sig till tjänsten kan via sin egen dator följa med hur jakten framskrider och ta del av Naturresurs-institutet producerade och under jaktens gång mer preciserade rapporter. Med hjälp av Oma riista -tjänsten kan man i realtid följa med hur älgjakten framskrider med de av många jaktföreningar/-sällskap bildade samsökslicenserna. Tjänsten möjliggör en uppföljning i realtid också för verksamhetsledarna och för tjänstemännen vid Finlands viltcentrals regionkontor.

Arbetet minskar, informationsutbytet blir snabbare

Fördelarna med Oma riista -tjänsten framkommer inte enbart i att de är uppdaterade i realtid. Tjänsten besparar också jägarna samt viltförvaltningen och viltforskningens tjänstemän arbete. Man uppskattar att enbart för att skicka, fylla i och manuellt behandla uppgifterna i det i medeltal 26 sidiga älginformations-kortet ger betydande inbesparingar i arbetstid. Till exempel skulle 465 älglicenssamsöksdeltagare i Norra Savolax ha att fylla i över 12 000 sidor älginformationskort, om inte redan över 70 % av föreningarna som får älglicenser i Norra Savolax skulle ha registrerat sig som användare av Oma riista -tjänsten.

Finlands viltcentrals regionkontor och lokala jaktvårdsföreningar kommer ännu innan älgjakten inleds att vägleda föreningarna i användningen av Oma riista -tjänsten. På Finlands viltcentrals webbsidor finns enkla videoanvisningar både för ibruktagandet av Oma riista -tjänsten samt för hur man har nytta av älginformations-egenskaperna. Därtill betjänar Oma riista -helpdesken i Oma riista -relaterade frågor per e-post på adressen oma@riista.fi eller på telefonnummer 029 431 2111 (vardagar kl. 12-16).

Oma riista -tjänsten

Extra information

Pispa, Tuomo

  • Förvaltningschef
  • 029 431 2106
  • tuomo.pispa@riista.fi