Siirry sisältöön

Finlands viltcentral och Vincit öppnade Oma riista –tjänstens källkod

Källkoden till Oma riista –tjänsten har öppnats. Finlands viltcentral öppnade källkoden i samarbete med Vincit i Github-tjänsten.

Finlands viltcentrals Ari Kontiainen: ”Oma riista –tjänstens källkod öppnades i Github-tjänsten. Öppnandet av källkoden gör att den kommande nya kurrensutsättningen blir mera jämlik och skapar möjligheter för utvecklande av nya egenskaper samt till förbättrande av tjänsten. Samtidigt ansluter vi oss till den växande gruppen av offentliga förvaltningens tjänster, vars källkod har öppnats”.

Vincits Mikko Kuitunen: ”Det har varit fint att följa Finlands viltcentrals fördomsfria verksamhet och jag kan bara hoppas, att övriga offentliga förvaltningsorganisationer följer deras exempel. För att bespara skattebetalarnas plånböcker och för att garantera kvalitén på offentliga förvaltningens tjänster borde man komma ifrån ogynnsamma leverantörslås. Därför skulle det vara utmärkt, om alla koder som utvecklats för offentlig förvaltning skulle vara öppna. På så sätt skulle vi skapa förutsättningar för nya möjligheter till affärsverksamheter även internationellt”.

Oma riista är en tjänst för elektronisk ärendehantering, som används av närmare 90 000 jägare och 5 000 jaktföreningar/-sällskap. Oma riista –mobilapplikationen har laddats ner över 85 000 gånger.

Med hjälp av Oma riista –tjänsten kan jägarna bokföra gjorda viltobservationer och byten man fått. Licensmottagarna kan följa med hur jakten framskrider och göra lagstadgade bytesanmälningar via tjänsten. I tjänsten ser användarna statistik och rapporter som bildats. Därtill kan användarna tillgodogöra sig sina jaktområdens uppgifter som de har fastställt i Oma riista –tjänsten i kommersiella aktörers hundpejl- och kartapplikationer.

Finlands viltcentral främjar hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet och ombesörjer verkställigheten av viltpolitiken samt ansvarar för viltcentralen föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifter.

Vincit är programutvecklingens, IKT-tjänsternas och tjänstedesignens expert. Vincit beviljar 100 procentig nöjdhetsgaranti för alla sina tjänster.

Tjänstens källkod finns under adressen: https://github.com/suomenriistakeskus/

Tilläggsuppgifter: https://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/

 

Finlands viltcentral, projektchef Ari Kontiainen, telefon: +358 29 431 2114

Vincit, grundare Mikko Kuitunen, telefon: +358 40 589 8316