Siirry sisältöön

Oma riista -tjänsten förbättrar elektroniska ärendehantering och insamlandet av viltuppgifter

Oma riista -tjänsten samlar de tjänster som används inom viltvården och jakten på ett ställe. Nättjänsten som till att börja med står till förfogande för jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledare och viltförvaltningen utvidgas till hösten så att alla jägare kan använda tjänsten.

oma.riista.fi

Oma riista –tjänsten som öppnades i maj ger jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledare arbetsredskap för att lätt hålla kontakt- och evenemangsuppgifterna ajour. I Finland finns 295 jaktvårdsföreningar, som sköter om jägarnas frivilligverksamhet och dess organisering samt sköter om i lag stadgade uppgifter såsom ordnande av skjutprov.

Nästa höst utvidgas Oma riista –tjänsten för användning av alla jägare. Jägaren kan med hjälp av tjänsten för sig själv föra bok över bytesuppgifterna både med nätwebbläsare och med smarttelefon. Han/hon kan bifoga ett foto till den antecknade bytesuppgiften och en närmare redogörelse över händelsen. Tjänsten hjälper jägaren att göra de enligt lag fastställda officiella bytesmeddelandena för erhållet byte och senare också att anteckna viltobservationer.

Finlands viltcentral ansvarar för förverkligande och drift av Oma riista –systemet. Inom den offentliga viltkoncernen har jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, VFFI (Vilt- och fiskeriforsknings-institutet) samt Forststyrelsen nytta av tjänsten. Till VFFI:s nya vilttriangeltjänst loggar man in med Oma riista-koderna.

Till Oma riista-tjänsten registrerar man sig tillförlitligt med egna bankkoder eller med mobilcertifikat. För registreringen behöver man också ett mobiltelefonnummer samt som användarkod en fungerande personlig e-postadress. Man kan registrera sig till tjänsten redan nu. Tjänsterna riktade till jägarna kommer i bruk före följande jaktperiod.