Siirry sisältöön

Oulun riistakeskusalueen hirvitavoitteet asetettu

Alueellinen riistaneuvosto on asettanut Pohjois-Pohjanmaan hirvitavoitteet vuosille 2024–2026. Hirvitiheystavoitteiden alarajat pysyivät samoina kuin edellisenä kolmivuotiskautena, mutta tavoitehaarukoita laajennettiin nostamalla ylärajoja 0,2 hirvellä/ 1000 ha. Hirvikannan rakenteen osalta tavoitellaan 1,5 naarasta yhtä urosta kohden. Metsästyksen jälkeen hirvikannassa tulisi olla 20–30 prosenttia vasoja.

Alueellinen riistaneuvosto päätti hirvikannan tavoitteellisesta tiheyshaarukasta kullekin hirvitalousalueelle kokonaismaapinta-alaa kohti vuosille 2024–2026 seuraavasti:

  • Hirvitalousalue 1: 2.0 – 2.7 hirveä / 1000 ha
  • Hirvitalousalue 2: 2.3 – 3.0 hirveä / 1000 ha
  • Hirvitalousalue 3: 2.5 – 3.2 hirveä / 1000 ha
  • Hirvitalousalue 4: 2.6 – 3.3 hirveä / 1000 ha
  • Hirvitalousalue 5: 2.6 – 3.3 hirveä / 1000 ha

Hirvikannan verotuksessa pyritään nykyisen kannan ylläpitämiseen hirvitalousalue OU 1, OU 3, OU 4 ja OU 5:llä. Kannan kasvattamiseen tavoitehaarukan keskiarvolle pyritään OU 2:lla.

Edellisellä kolmivuotiskaudella hirvikannan tavoitetasot saavutettiin kaikissa Oulun riistakeskusalueen hirvikannoissa, hirvitalousalue Oulu 4:ää lukuun ottamatta, jossa tavoite ylitettiin. Luonnonvarakeskuksen tuottaman hirvikanta-arvion mukaan hirvikannan tiheys syksyn 2023 jahdin jälkeen oli OU1 alueella 2,25 hirveä/1000 ha ja OU 2 alueella 2,2 hirveä/1000 ha, OU 3 alueella 3,0, OU 4 alueella 3.2 ja OU 5 alueella 3.0.

Valkohäntäpeuran osalta Oulun riistakeskusalueella on tavoitteena kestävä valkohäntäpeurakannan verottaminen sekä valkohäntäpeuran aiheuttamien vahinkojen pysyttäminen kohtuullisena.

Hirvieläintavoitteiden asettamisessa on huomioitu hirvieläinten aiheuttamat vahingot, kantojen tila ja riistataloudelliset hyödyt. Tavoitteista on kuultu laajasti alueellisia sidosryhmiä, kuten liikenteen ja metsä- ja maatalouden viranomaisia ja järjestöjä sekä metsästykseen ja luonnonsuojeluun liittyviä tahoja. Arviot hirvikannan koosta ja rakenteesta tuottaa Luonnonvarakeskus.

Asetetut hirvieläintavoitteet ohjaavat maaliskuun puolivälissä käynnistyvää verotussuunnittelua. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain sidosryhmäyhteistyössä. Suunnittelusta vastaavat hirvitalousalueiden riistanhoitoyhdistykset. Verotussuunnittelun tulos jalkautetaan luvanhakijoille, jotka hakevat pyyntiluvat huhtikuun loppuun mennessä. Suomen riistakeskus päättää pyyntiluvat kesällä ja hirviseurueet laittavat suunnitelmat käytäntöön syksyllä alkavalla metsästyksellä.

Oulun alueellisen riistaneuvoston muodostavat kuusi alueen riistanhoitoyhdistysten edustajaa sekä Suomen metsäkeskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton ja MTK Pohjois-Suomen edustajat.

 

 

Lisätietoja

Kangas, Tapio

  • ma. Riistapäällikkö, Oulu
  • Metsästys ja luonnonsuojelu
  • 0294312238
  • tapio.kangas@riista.fi
  • Toimivapaalla Kainuun riistasuunnittelijan tehtävistä 24.7.2024 asti.