Siirry sisältöön

Jakten på skogshönsfågel inleds – stammarna starka i många områden

Jakten på skogshönsfågel startar söndagen den 10 september. Liksom i fjol är jakttiderna långa i många områden. Bytesmängden ska alltid anpassas till den lokala fågelstammens tillstånd, som kan variera avsevärt mellan olika områden.

Jakttiderna för skogshönsfåglar är i största delen av landet två eller tre månader.

– Bestånden av skogshönsfåglar är starka i många områden och häckningarna har lyckats i genomsnitt i största delen av landet. Fågelstammarnas långsiktiga utveckling har i huvudsak varit stabil, säger jaktchef Mikael Luoma vid Finlands viltcentral.

Tjäder- och orrstammarnas utveckling har under en lång tid varit stabil eller på uppgång i nästan hela landet. Järpstammens utveckling har länge varit huvudsakligen stabil i södra delarna av Finland, men något nedåtgående i sydöstra och norra Finland. Dalripstammen har minskat avsevärt under de senaste årtiondena, förutom i Övre Lappland. Under de senaste cirka tio åren ser minskningen emellertid ut att ha avstannat och dalripstammen har till och med ökat en aning i östra Lappland, nordöstra Österbotten och Kajanaland. I Övre Lappland har dalriptätheten ökat jämfört med i fjol och är nu bland de högsta under linjeinventeringarnas historia.

Jakttiderna för tjäder, orre och järpe är i största delen av landet två eller tre månader. Vinterjakt på tjäder- och orrtuppar är tillåten i stora områden i Lappland, i norra Finland och i norra Karelen i januari. Också i norra Savolax är vinterjakt på orrtuppar tillåten. Jakt på dalripa är tillåten i Övre Lapplands kommuner den 10.9–31.3 och i största delen av övriga Lappland och nordöstra Österbotten den 10.9–31.10. Kontrollera jakttiderna i kommunen på sidorna riista.fi före jakten.

Tiderna för jakt på skogshönsfågel begränsas årligen på grund av de kraftiga variationerna i stammarna. Jakttiderna för skogshönsfåglar regleras i jaktförordningen. Höstjakten på tjäder, orre och järpe kan pågå tre månader, från den 10 september till den 10 december, såvida inte jord- och skogsbruksministeriet förkortar jaktperioden genom en förordning.

orre
Bild: Pentti Sormunen

 

Måttliga bytesmängder

Trots att skogshönsfågelstammarna i genomsnitt är starka, kan fågeltätheterna lokalt uppvisa stora variationer. Jägarna bör anpassa bytesmängderna till fågelsituationen i jaktområdet.

– Jägarna har varit ansvarsfulla och hållit bytesmängderna på en rimlig nivå, också under vinterjakten, sammanfattar specialplanerare Matti Kervinen från Finlands viltcentral de senaste jaktsäsongerna.

Jägarna har tagit sitt ansvar på ett berömvärt sätt också beträffande vilttriangelinventeringarna. De inventerade åter nästan tusen vilttrianglar, dvs. totalt närmare 12 000 kilometer inventeringslinje.

Utbildningssidorna på Viltinfo har publicerat den nya webbplatsen Ansvarsfull skogshönsfågeljägare, med information om skogshönsfåglar, fastställandet av jakttider, hållbar jakt och säkerhet.

– Nu har man på sidorna publicerat nya anvisningar för ansvarsfulla hönsfågeljägare, som hjälper varje fågeljägare att se över hållbarheten i den egna jakthobbyn, säger Kervinen.

Webbplatsen Ansvarsfull skogsfågeljägare (Riistainfo.fi)

Instruktioner för ansvarsfull jakt (Riistainfo.fi)

Jakttiderna.

Extra information

Luoma, Mikael

  • Jaktchef, Österbotten
  • Hållbar jakt, Förvaltningsplanen för Finlands vargstamm
  • 029 431 2271
  • mikael.luoma@riista.fi

Kervinen, Matti

  • Specialplanerare, Norra Savolax
  • Kartläggning av viltinformation
  • 029 431 2234
  • matti.kervinen@riista.fi