Siirry sisältöön

Metsäkanalintujen metsästys alkaa – kannat monin paikoin vahvat

Metsäkanalintujen metsästys alkaa sunnuntaina 10.9. Metsästysajat ovat edellisvuoden tapaan monilla alueilla pitkät. Saalismäärä tulee aina suhteuttaa paikallisen lintukannan tilaan, joka voi vaihdella alueiden välillä merkittävästi.

Metsäkanalintujen metsästysajat ovat valtaosassa maata kaksi tai kolme kuukautta.

– Metsäkanalintujen pesimäkannat olivat viime kauden jäljiltä monin paikoin vahvat ja pesinnät onnistuivat valtaosassa maata keskimääräisesti. Lintukantojen pitkäaikainen kehitys on ollut pääasiassa vakaata, riistapäällikkö Mikael Luoma Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Metso- ja teerikantojen pitkäaikainen kehitys on ollut lähes koko maassa vakaata tai nousevaa. Pyykannan pitkäaikainen kehitys on ollut eteläisessä Suomessa pääosin vakaata, mutta kaakkoisessa ja pohjoisessa Suomessa lievästi laskevaa. Riekkokanta on pienentynyt merkittävästi menneiden vuosikymmenten aikana Ylä-Lappia lukuun ottamatta. Viimeisen noin kymmenen vuoden aikana lasku näyttäisi kuitenkin pysähtyneen ja riekkokanta on jopa hienokseltaan vahvistunut itäisessä Lapissa, Koillismaalla ja Kainuussa. Ylä-Lapissa riekkotiheys on kasvanut viime vuodesta ja on nyt linjalaskentahistorian korkeimpia.

Metson, teeren ja pyyn metsästysaika on syksyllä valtaosassa maata kaksi tai kolme kuukautta. Koirasmetson ja -teeren talvipyynti on sallittua laajoilla alueilla Lapissa, pohjoisessa Suomessa ja Pohjois-Karjalassa tammikuussa. Myös Pohjois-Savossa päästään koirasteeren talvipyyntiin. Riekon metsästys on sallittu Ylä-Lapin kunnissa 10.9.–31.3. ja valtaosassa muuta Lappia ja Koillismaalla 10.9.–31.10. Tarkista kuntakohtaiset metsästysajat ennen pyyntiä riista.fi-sivulta.

Metsäkanalintukantojen voimakkaan vaihtelun takia metsästysaikoja rajoitetaan vuosittain. Metsäkanalintujen metsästysajat on säädetty metsästysasetuksessa. Metson, teeren ja pyyn syyspyyntikausi voi kestää kolme kuukautta, syyskuun 10. päivästä joulukuun 10. päivään saakka, ellei maa- ja metsätalousministeriö lyhennä kautta asetuksella.

Teeri maassa
Kuva: Pentti Sormunen.

 

Malttia saalismääriin

Vaikka metsäkanalintukannat ovat keskimäärin vahvat, lintutiheydet vaihtelevat paikallisesti. Metsästäjien on syytä suhteuttaa saalismääränsä metsästysalueensa lintutilanteeseen.

– Metsästäjät ovat kantaneet vastuunsa, ja saalismäärät ovat pysyneet kohtuullisina, myös talvipyynnissä, erikoissuunnittelija Matti Kervinen Suomen riistakeskuksesta summaa edellisiä metsästyskausia.

Vastuuta on kannettu kiitettävästi myös riistakolmiolaskennoista. Metsästäjät kiersivät jälleen lähes tuhat riistakolmiota, yhteensä liki 12 000 kilometriä linjaa.

Koulutussivusto Riistainfossa on Vastuullisen metsäkanalinnustajan sivusto, jonne on koottu tietoa metsäkanalinnusta, metsästysaikojen määrittelystä, kestävästä metsästyksestä ja turvallisuudesta.

– Nyt sivulla on julkaistu uudet Vastuullisen kanalinnustajan ohjeet, jotka auttavat jokaista linnustajaa pohtimaan oman harrastuksensa kestävyyttä, Kervinen sanoo.

Vastuullisen metsäkanalinnustajan sivusto (Riistainfo.fi)

Ohjeet vastuulliseen metsäkanalintujen metsästykseen (Riistainfo.fi)

Metsästysajat

Lisätietoja

Luoma, Mikael

  • Riistapäällikkö, Pohjanmaa
  • Kestävä metsästys, Susikannan hoitosuunnitelma
  • 029 431 2271
  • mikael.luoma@riista.fi

Kervinen, Matti

  • Erikoissuunnittelija, Pohjois-Savo
  • Riistatiedon määrittelyt
  • 029 431 2234
  • matti.kervinen@riista.fi