Siirry sisältöön

Exceptionell höst för björnjakten

Björnjakten startar lördagen den 20 augusti. Hösten är exceptionell, eftersom 111 dispenser på grund av förvaltningsdomstolsbeslut om verkställighetsförbud inte kan användas när säsongen inleds.

Björnjakten startar den 20 augusti. I jakten deltar traditionellt tusentals jägare. I synnerhet under säsongens första dagar är det full fart på björndispensområdena.

– För björnjaktens del är hösten exceptionell, eftersom majoriteten av dispenserna har lagts på is på grund av besvär, och man på många orter inte kan inleda fångsten den 20 augusti, säger Finlands viltcentrals kommunikationschef Klaus Ekman.

För sju av dispenserna i stamvårdande syfte som beviljats i Norra Karelen, en av dispenserna i Kuhmo och en i Norra Tavastland har besvär inlämnats till förvaltningsdomstolarna, vilka i sina interimistiska beslut har utfärdat verkställighetsförbud för de dispenser för vilka besvär inlämnats. Dispenserna kan inte användas förrän förvaltningsdomstolarna har undersökt besvären eller tagit nya beslut. Förvaltningsdomstolarna utför arbetet enligt sin egen tidtabell.

– Det är förståeligt att det är frustrerande att den väntade jakten fördröjs eller till och med blir helt inställd. Vid Finlands viltcentral önskar man emellertid att alla väntar på att frågan avgörs i lugn , konstaterar Ekman.

 

Lugn jakt

Björn jagas i Finland i regel med hjälp av hundar och som sällskapsjakt. Dispenshavaren ser till att dispensen används på lagenligt sätt, och vid sällskapsjakt leds jakten av en obligatorisk jaktledare.

– På de områden där man får inleda jakten på lördag lönar det sig att inleda en lugn och framför allt säker björnhöst. Låt skogens konung få en jakt som är den värdig, säger Ekman.

Björnfällen och kraniet hör enligt tradition till den som fällde björnen, och det är tradition att fira fångsten med en jaktfest. Det granskade köttet delas mellan dem som deltog i fångsten. Om köttet eller fällen säljs, behövs tillstånd av Finlands miljöcentral.

 

Kvotjakt inleds i renskötselområdet

Av fångstkvoten för renskötselområdet får 60 björnar fällas i den östra delen av renskötselområdet och tio i den västra. Genom jakten strävar man efter att minska de skador som björnar orsakar rennäringen.

De som jagar med stöd av regional kvot inom renskötselområdet ska följa med hur björnkvoten fylls. På Finlands viltcentrals webbplats www.riista.fi kan man följa med hur björnfångsten framskrider.

Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning har björnstammens tillväxt i Finland avtagit. Enligt uppskattningen rör sig i våra skogar före jaktperioden cirka 1780–1940  över ett år gamla björnar och cirka 400 ungar. Finlands björnstam är stark och på en gynnsam skyddsnivå.