Siirry sisältöön

Kvotjakten på säl fortsätter som tidigare

Kvoten för det påbörjade jaktåret tillåter fångst av totalt högst 375 östersjövikare och 1 050 gråsälar. Under jaktperioden som avslutades i juli fälldes 23 procent färre gråsälar och tre procent färre östersjövikare än året innan.

Gråsäl och östersjövikare jagas inom ramen för den regionala kvot som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. Kvoten för det jaktår som nu har börjat tillåter jakt på totalt högst 375 östersjövikare i förvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken. Kvoten är den samma som den största tillåtna bytesmängden vikare som för ett år sedan fälldes med stöd av jaktlicenser. Kvoten för gråsäl däremot är 1 050 individer, av vilka högst 350 kan fällas i Bottenviken-Kvarken, 400 i Sydvästra Finland och 300 i Finska viken. Kvoterna får båda sälarterna är lika stora som för ett år sedan.

Avsikten med jaktkvoterna för havssälar är att förhindra och minska de skador sälar orsakar fisket och fiskodlingen.

 

Bytesmängden minskade

Gråsälsbytet under den avslutade jaktperioden var totalt 316 individer, av vilka 136 fälldes i stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken, 83 i Sydvästra Finland och 97 i Finska viken. Bytesmängden minskade jämfört med i fjol på alla havsområden utom Bottenviken-Kvarken. Bytet utgjorde 30 procent av den tillåtna kvoten. Jaktperioden 2020–2021 var gråsälsbytet 413 individer.

Under jaktperioden 2021–2022 fälldes totalt 264 östersjövikare. Jaktkvoten som regleras av jord- och skogsbruksministeriet var totalt 375 vikare i stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken, vilket sträcker sig från Torneå till Kristinestad. Jaktperioden 2020–2021 var bytet 273 vikare.

Båda sälarternas stammar är starka och livskraftiga. År 2021 såg man vid inventeringarna i Östersjön närmare 42 000 gråsälar. Knappt 18 000 av dessa befann sig på finskt havsområde. Enligt inventeringarna i Östersjön består den inventerade stammen enbart i stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken av över 20 000 individer. Naturresursinstitutet ansvarar för uppföljningen av havssälar på finskt havsområde. Naturhistoriska riksmuseet i Sverige ansvarar för inventeringarna av vikarstammen i Bottenviken.

Extra information

Pellas, Stefan

  • Jaktchef, Kust-Österbotten
  • Skärgården, stamförvaltning och jakt på sälar
  • 029 431 2311
  • stefan.pellas@riista.fi

Norberg, Harri

  • Specialplanerare (Tjänstledighet)
  • Rapportering, avskjutnings- och dispensstatistik, stora rovdjur, bävrar, renskötselområdet
  • 029 431 2115
  • harri.norberg@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024.