Siirry sisältöön

Hylkeiden kiintiöpyynti jatkuu totutusti

Alkaneen metsästysvuoden kiintiöillä sallitaan yhteensä enintään 375 itämerennorpan ja 1 050 hallin metsästys. Heinäkuussa päättyneellä metsästyskaudella halleja saatiin saaliiksi 23 prosenttia ja itämerennorppia kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Harmaahyljettä eli hallia ja itämerennorppaa metsästetään maa- ja metsätalousministeriön asettaman alueellisen kiintiön rajoissa. Alkaneen metsästysvuoden kiintiöllä sallitaan yhteensä enintään 375 itämerennorpan metsästys Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella. Hallin kiintiö on puolestaan 1 050 yksilöä, joista enintään 350 voidaan pyytää Perämeren-Merenkurkun, 400 Lounais-Suomen ja 300 Suomenlahden alueella. Molempien hyljelajien kiintiöt ovat samat kuin vuotta aiemmin.

Merihylkeiden metsästyskiintiöiden tarkoituksena on estää ja vähentää hylkeiden kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheuttamia vahinkoja.

Saalismäärä laski

Hallin saalis päättyneellä metsästyskaudella oli yhteensä 316 yksilöä, joista 136 saatiin saaliiksi Perämeren-Merenkurkun, 83 Lounais-Suomen ja 97 Suomenlahden kannanhoitoalueelta. Kaikilla merialueilla paitsi Perämeren-Merenkurkun alueella saalismäärä väheni vuotta aiempaan verrattuna. Saaliiksi saatiin 30 prosenttia kiintiön sallimasta hallimäärästä. Pyyntikaudella 2020–2021 hallisaalis oli 413 yksilöä.

Itämerennorppia saatiin saaliiksi metsästyskaudella 2021−2022 yhteensä 264 yksilöä. Maa- ja metsätalousministeriön säätämä kiintiö oli yhteensä 375 norppaa Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella, joka ulottuu Torniosta Kristiinankaupunkiin.  Pyyntikauden 2020–2021 saalis oli 273 norppaa.

Molempien hyljelajien kannat ovat vahvat ja elinvoimaiset. Vuonna 2021 Itämerellä nähtiin laskennoissa vajaat 42 000 harmaahyljettä. Näistä Suomen merialueella oli vajaat 18 000. Itämeren alueen laskentojen perusteella itämerennorpan laskentakanta on pelkästään Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella yli 20 000 yksilöä. Suomen merialueen hallilaskennat tekee Luonnonvarakeskus. Perämeren norppalaskennoista vastaa Ruotsin luonnonhistoriallinen museo.

 

Uutista päivitetty 5.9.2022 kello 12.30.

 

Lisätietoja

Pellas, Stefan

  • Riistapäällikkö, Rannikko-Pohjanmaa
  • Saaristo sekä hylkeiden kannanhoito ja metsästys
  • 029 431 2311
  • stefan.pellas@riista.fi

Norberg, Harri

  • Erikoissuunnittelija (Toimivapaalla)
  • Raportointi, pyynti- ja poikkeuslupatilastot, suurpedot, majavat, poronhoitoalue
  • 029 431 2115
  • harri.norberg@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024.