Siirry sisältöön

Färre vitsvanshjortar och rådjur fälldes

Jakten på vitsvanshjort och rådjur avslutades i mitten av februari. Bytesmängderna minskade jämfört med tidigare år. Bytet i hela landet blev 59 164 vitsvanshjortar och 16 555 rådjur.

– Den årliga fångsten av vitsvanshjort minskade för andra året i rad, och den totala fångsten var cirka 12 procent mindre än föregående säsong, säger jaktchef Antti Impola från Finlands viltcentral.

Den största bytesmängden vitsvanshjort hittills uppnåddes jaktsäsongen 2021–2022, då cirka 74 000 djur fälldes.

– Inom området med den tätaste stammen i sydvästra Finland har man arbetat för att systematiskt reducera hjortstammen, bland annat för att minska antalet trafikolyckor, säger Impola.

Stammen av vitsvanshjort uppskattades i fjol ha minskat jämfört med tidigare år, även om det finns en stor lokal variation i fråga om täthet. Naturresursinstitutet publicerar sin uppskattning av vitsvanshjortstammens storlek i mars.

Något över hälften av de vitsvanshjortar som fälldes under säsongen som avslutades var kalvar och något över hälften av de fullvuxna byteshjortarna var hanar. På nivån för hela landet användes cirka 62 procent av de beviljade jaktlicenserna. Med en jaktlicens för hjortdjur får man fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar.

– Vitsvanshjorten är den viktigaste viltarten i sydvästra Finland, och årligen deltar tiotusentals jägare i jakten på vitsvanshjort. De senaste åren uppskattas hjortjakten ha gett drygt 2 miljoner kg viltkött per år, säger Impola.

Vitsvanshjort
Bild: Joni Saunaluoma

Rådjursbyte i hela landet

För jakt på rådjur, som är vårt minsta hjortdjur, krävs inte jaktlicens, men fångstanmälan måste göras till Finlands viltcentral. Under den avslutade jaktsäsongen minskade bytesmängden med cirka elva procent jämfört med föregående säsong.

Rådjur fälldes i Finlands viltcentrals samtliga regioner, men klart flest fälldes i Egentliga Finland.

Dovhjortbytet minskade med en tredjedel

Jakten på dovhjort avslutades i månadsskiftet januari-februari, och bytet uppgick till 205 dovhjortar. Dovhjortar fälldes i viltcentralsregionerna Nyland, Satakunta, Södra Tavastland, Egentliga Finland och Mellersta Finland. Fångstmängden minskade med cirka 35 procent jämfört med föregående säsong.

Tabell: bytet av små hjortdjur jaktsäsongen 2023–2024 i viltcentralsregionerna (pdf)

Ytterligare information: Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna 

Extra information

Impola, Antti

  • Jaktchef, Satakunda
  • Viltråden
  • 029 431 2321
  • antti.impola@riista.fi