Siirry sisältöön

Valkohäntäpeuroja ja metsäkauriita saaliiksi aiempaa vähemmän

Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästys päättyi helmikuun puolivälissä. Saalismäärä pienenivät aikaisemmasta. Koko maassa saaliiksi saatiin 59 164 valkohäntäpeuraa ja 16 555 metsäkaurista.

– Valkohäntäpeuran vuotuinen saalismäärä laski toista vuotta peräkkäin, kokonaissaalismäärän jäädessä noin 12 prosenttia edellistä kautta pienemmäksi, riistapäällikkö Antti Impola Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Valkohäntäpeuran metsästyksen toistaiseksi korkein saalismäärä kertyi metsästyskaudella 2021–2022, jolloin saaliiksi saatiin noin 74 000 eläintä.

– Tiheimmän kannan alueella lounaisessa Suomessa peurakantaa on pyritty järjestelmällisesti leikkaamaan muun muassa kolarimäärien vähentämiseksi, Impola sanoo.

Valkohäntäpeurakannan arvioitiin viime vuonna pienentyneen aikaisemmasta, vaikka tiheydessä on suurta paikallista vaihtelua. Luonnonvarakeskus julkaisee maaliskuussa päivitetyn arvion valkohäntäpeurakannan koosta.

Päättyneellä kaudella kaadetuista valkohäntäpeuroista hieman yli puolet oli vasoja, ja aikuisista saalispeuroista hieman yli puolet oli uroksia. Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin koko maan tasolla noin 62 prosenttia. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa ampua yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa.

– Valkohäntäpeura on lounaisen Suomen tärkein riistalaji, jonka metsästykseen osallistuu vuosittain kymmeniätuhansia metsästäjiä. Riistanlihaa peuranmetsästyksen arvioidaan viime vuosina tuottaneen reilut 2 miljoonaa kiloa vuodessa, Impola kertoo.

Valkohäntäpeura lumisessa maastossa.
Kuva: Joni Saunaluoma

Metsäkaurissaalista saatiin koko maassa

Pienimmän hirvieläimemme metsäkauriin metsästykseen ei vaadita pyyntilupaa, mutta saadusta saaliista on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle. Päättyneen kauden saalismäärä pieneni noin 11 prosenttia edelliskaudesta.

Metsäkauriita saatiin saaliiksi kaikilla Suomen riistakeskusalueilla, lukumääräisesti selvästi eniten Varsinais-Suomessa.

Kuusipeurasaaliissa kolmanneksen lasku

Kuusipeuran metsästys päättyi tammi-helmikuun vaihteessa ja saaliiksi saatiin 205 kuusipeuraa. Saalista saatiin Uudenmaan, Satakunnan, Etelä-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Keski-Suomen riistakeskusalueilla. Saalismäärä laski noin 35 prosenttia edellisestä kaudesta.

Taulukko: pienten hirvieläinten saalis kaudella 2023–2024 riistakeskusalueittain (pdf)

Lisätiedot: Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä 

Lisätietoja

Impola, Antti

  • Riistapäällikkö, Satakunta
  • Riistaneuvostot
  • 029 431 2321
  • antti.impola@riista.fi