Siirry sisältöön

En varghybrid avlägsnades från Finlands natur

I sydöstra Finland avlägsnades en varghundshane från naturen. I området hade det gjorts observationer av två exceptionellt oskygga djurindivider, som utifrån färgsättningen och ett prov som erhållits vid DNA-insamlingen misstänktes vara varghybrider.

I mitten av maj fick Finlands viltcentral in en dispensansökan för avlägsnande av två djur som misstänks vara varghybrider i närheten av Fredrikshamn. Det fanns synobservationer av djuren, bilder från viltkameror och till sin färg påminde djuren om de varghybrider som tidigare konstaterats i Finland. Dessutom identifierades en varghybrid genom ett DNA-prov som samlats in i området. Djuren hade gjort upprepade gårdsbesök i ett område där det också finns får på bete.

Viltcentralen beviljade dispens för två vargar fredagen den 24 maj efter att ha mottagit sakkunnigutlåtande från Naturresursinstitutet (Luke). Natten till onsdagen den 29 maj fällde jägarna ett ovanligt mörkt djur i dispensområdet.

– Dispenshavaren och de jägare som använde dispensen var kunniga och agerade exemplariskt i en utmanande situation, säger jaktchef Ohto Salo från Finlands viltcentral.

Djuret överlämnades till Luke för undersökning, och resultatet av DNA-analysen som blev klar den 28.6. bekräftade att djuret var en varghybrid. Fram till det att dispensen löpte ut den 13 juni erhölls inget annat byte.

 

Varghybriderna i sydöstra Finland

Varghybrider har observerats i sydöstra Finland under flera års tid. År 2022 konstaterades sex varghybrider i en flock på 7–8 djur i Ylämaa. I slutet av året beviljade Finlands viltcentral en dispens för avlägsnande av hela flocken, men dispensen överklagades och kunde inte användas. Samma sak upprepades i början av 2023. Dessutom avslöjade Lukes DNA-provtagning att en av flockens varghybrider hade flyttat till västra Finland.

Vintern 2024 gjordes återigen observationer av vargar med exceptionellt utseende och djärvt beteende i området. Under vintern fick man i Lukes DNA-provinsamling två nya prover från varghybrider som tillhört flocken i Ylämaa. Ett av proverna var det kända från Närpes, men det andra provet var från Fredrikshamn.

 

Dispens för varg är rättsskydd för jägarna

Att jaga en viss djurindivid, särskilt när marken är bar, är extremt svårt. Dispensen beviljas för varg för att ge jägaren rättsskydd, eftersom det är omöjligt att skilja en varghybrid från en ren varg vid avskjutningstillfället.

Varghybriden definieras i lagstiftningen som en invasiv främmande art. För att bevara den finska vargstammens genetiska renhet är det viktigt att snabbt avlägsna varghybriderna från naturen.

En mer detaljerad beskrivning av dispenserna åren 2022 och 2023 (metsastajalehti.fi).  

 

Extra information

Salo, Ohto

  • Jaktchef, Sydöstra Finland
  • Dispenser enligt jaktlagen 40 §, 41 c § och 41 d §, Vildsvin
  • 029 431 2305
  • ohto.salo@riista.fi