Siirry sisältöön

Allmänt

Vilttriangelinventeringarna pågår

Förändringar av viltdäggdjurens riklighet följs upp med hjälp av snöspårsinventeringar i vilt- och fälttrianglar. Snöspåren räknas i fälttrianglarna…

Snöspårsinventeringarna har startat

Förändringar i viltdäggdjurens riklighet följs upp med hjälp av snöspårsinventeringar i vilt- och fälttrianglar. Snöspåren räknas i fälttrianglarna…