Jakten på sjöfåglar börjar

Jakten på sjöfågel börjar lördagen den 20 augusti klockan 12:00. Jakten ska inriktas på andarter som det finns rikligt av och vars stammar har varit i en gynnsam utveckling såsom gräsänder, krickor och knipor.

Jagar du säl? Svara på vår enkät!

Vi samlar in information om säljakten på Finska viken i ett samarbete mellan Forststyrelsen, Finlands viltcentral och Finlands jägareförbund. Enkäten är öppen 1-6.31-8.2016.

Internationella gäster med på jakten

Varje år kommer ett par tusen utländska jägare till Finland. En jägare som kommer till Finland behöver förutom ett ikraftvarande jaktkort även ett jakttillstånd och eventuellt ett skjutprovsintyg samt tillstånd att föra in vapen eller hund i landet.