Siirry sisältöön

Berätta din åsikt till EU-kommissionen om försäljning av sälprodukter

EU-kommissionen vill veta vad medborgarna tycker om förbudet mot att sälja sälprodukter.

År 1983 förbjöd EU import av skinn från vissa sälkutar. År 2009 infördes ett allmänt förbud mot att sälja sälprodukter på marknaden, med två undantag.

Undantagen är:

  • produkter som härrör från fångst som bedrivs av inuitsamhället eller andra ursprungsbefolkningar.
  • tillfällig införsel av sälprodukter för resenärers eller deras familjers personliga bruk.

Vissa EU-länder i Östersjöområdet har rapporterat om skador som växande sälbestånd orsakar fiskbestånd och fiskeredskap. Länderna anser att förordningen har haft negativa socioekonomiska effekter på deras territorium, särskilt efter att undantaget för försäljning av sälprodukter tagits bort från lagstiftningen. Undantaget tillät försäljning av sälprodukter om de uteslutande härrörde från fångst som bedrivs för en hållbar förvaltning av marina resurser.

Nu bedömer EU-kommissionen om de gällande reglerna fortfarande är ändamålsenliga. Särskilt undersöks de socioekonomiska effekterna av reglerna och effekterna på sälpopulationerna.

Medborgarnas feedback beaktas vid beredningen av initiativet Handel med sälprodukter – utvärdering av EU-reglerna.

Du kan ge feedback genom att registrera dig i kommissionens tjänst eller logga in med ett konto för sociala medier. Svarstiden löper ut den 7 augusti 2024.

Mer information och feedbacktjänst Handel-med-salprodukter-utvardering-av-EU-reglerna (europa.eu)