Suomen riistakeskus hakee RIISTASUUNNITTELIJAA

Suomen riistakeskuksen Lapin toimialueella ilmoitetaan haettavaksi riistasuunnittelijan vakituinen toimi

Toimialueeseen kuuluu Lapin maakunta, jonka alueella toimii 20 riistanhoitoyhdistystä. Riistasuunnittelijan tehtävään kuuluu riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Rovaniemellä.

 

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

– alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa

– riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta

– suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa

– ruotsin ja englannin kielen taitoa

– neuvottelutaitoa ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä

– valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen

– valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Metsästyslain 8 §:n alueen erityispiirteiden tuntemus luetaan hakijan eduksi.

 

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 1.5.2018 tai erikseen sovittuna aikana.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 29.3.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi.

 

Lisätietoja:

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, puh. 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, puh. 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi