Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee riistasuunnittelijaa

Suomen riistakeskuksessa ilmoitetaan haettavaksi riistasuunnittelijan vakituinen toimi nykyisen toimenhaltijan eläköityessä loppuvuodesta.

Riistasuunnittelijan tehtävään kuuluu valtakunnallinen riistanhoitoyhdistyskoordinaattorin tehtävä Palvelut-prosessin vastuualueella, jossa hän valmistelee riistanhoitoyhdistysten toiminnan valtakunnallisia linjauksia ja toimii mm. riistanhoitoyhdistysten tukitiimin tiiminvetäjänä. Lisäksi hänelle kuuluu erilaisia riistanhoitoyhdistysten tukemis- ja neuvontatehtäviä, riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä sekä erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Toimen sijoituspaikkana on sopimuksen mukaan Suomen riistakeskuksen aluetoimisto.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa, tai
 • muuta koulutusta ja käytännössä osoitettua laajaa kokemusta riistanhoitoyhdistystoiminnasta ja riistahallinnon tehtävistä
 • erinomaista riistanhoitoyhdistystoiminnan ja hallinnon tuntemusta
 • vapaaehtoistoiminnan tuntemusta
 • riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta
 • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
 • ruotsin ja englannin kielen taitoa
 • neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
 • tiimityön tuntemusta
 • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen
 • valmiutta ja halua kehittää riistanhoitoyhdistysten toimintaa olennaisena ja keskeisenä osana Suomen riistahallintoa

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 1.9.2021 tai erikseen sovittuna aikana.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 4.6.2021 klo 16.15 mennessä sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi.

 

Lisätietoja:

apulaisjohtaja Jari Pigg, puh. 029 431 2102, jari.pigg@riista.fi