Siirry sisältöön

Finlands viltcentral söker en specialplanerare

Finlands viltcentral söker en specialplanerare för en tidsbunden anställning 1.1.2023–31.12.2024 för projektet Välmående av hjortdjur.

Specialplanerarens uppgift är att utveckla jaktföreningarnas verksamhet och jaktinfrastruktur, att kartlägga utmaningar och möjligheter för jaktarrenden och kommersiell jakt.

Till specialplanerarens uppgifter hör:

 • att stödja jaktföreningar och ge råd för utveckling av föreningsverksamheten
 • att stödja jaktföreningarna och jaktsällskapen i utvecklingen av praxis för gästjakt samt i försäljning och förädling av hjortdjurskött
 • att stödja markägare och jägare i jaktarrendefrågor
 • att delta i ordnandet av verkstäder, evenemang och utbildningar
 • att delta i utvecklingen av nyttjandet av hjortdjursstammarna
 • att delta i samarbetet mellan olika intressegrupper, bl.a. högskolor och universitet

För skötsel av uppgiften förutsätts:

 • God kännedom om vilthushållning
 • Erfarenhet av arbete med intressegrupper
 • Erfarenhet av kommersiella frågor (försäljning, marknadsföring)
 • Erfarenhet av genomförande av samhällsansvar, hållbar utveckling eller främjande av biodiversiteten
 • Kännedom om föreningsfältet och organisationsverksamhet
 • Erfarenhet av utvecklingsverksamhet och rapportering
 • Kunskaper i finska och svenska, övriga språkkunskaper betraktas som merit
 • Högskoleexamen

Vi värdesätter också:

 • Utmärkta interaktions-, presentations- och förhandlingsfärdigheter
 • Förmågan att arbeta självständigt och som en del av ett team
 • Uthållighet i arbete med svåra frågor
 • Kreativitet och flexibilitet
 • Beredskap för flexibla arbetstider och resor

Lönesättningen följer gällande kollektivavtal för branschen och den anställda tillträder den 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsorten är enligt överenskommelse Finlands viltcentrals regionkontor i första hand i Åbo eller Helsingfors. Möjlighet till distansarbete enligt viltcentralens praxis.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 31 oktober 2022 kl. 15.00, i första hand elektroniskt till adressen: kirjaamo@riista.fi eller i andra hand till adressen: Finlands viltcentral/Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 HELSINGFORS. Märk kuvertet: Specialplanerare

Finlands viltcentral främjar hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet och sörjer för verkställigheten av viltpolitiken och fullgör de för centralen föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifterna.

 

Ytterligare information ges av:

Kommunikationschef Klaus Ekman, tfn 029 431 2103, klaus.ekman@riista.fi

Projektchef Mikael Wikström, tfn 029 431 2123, mikael.wikstrom@riista.fi eller

Projektchef Petteri Pietarinen, tfn 029 431 2346, petteri.pietarinen@riista.fi