Siirry sisältöön

Vi söker en jaktchef till Finlands viltcentral

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning vars verksamhet leds och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet. Viltcentralen har femton regionkontor utspridda i hela landet. Viltcentralens uppgift är att främja hållbar vilthushållning, stöda jaktvårdsföreningarnas verksamhet, verkställa viltpolitiken och sköta vissa fastställda offentliga förvaltningsuppgifter.

Vi söker en jaktchef för Finlands viltcentrals region Södra Tavastland. Regionen omfattar 13 jaktvårdsföreningar och utgörs av landskapet Egentliga Tavastland, Urjala i landskapet Birkaland samt Asikkala, Padasjoki, Lahtis, Hollola och Kärkölä i landskapet Päijänne-Tavastland.

Jaktchefen ansvarar för verkställandet av en hållbar vilthushållning inom verksamhetsområdet, stöder jaktvårdsföreningarna i deras verksamhet, verkställer viltpolitiken, samarbetar med intressegrupperna och sköter vissa offentliga förvaltningsuppgifter. Dessutom fungerar jaktchefen som föredragande för det regionala viltrådet i Södra Tavastland.

Utöver uppgifterna som hör till verksamhetsområdet hör det till jaktchefens uppgifter att delta i uppgifter och projekt som främjar vilthushållningen på riksnivå, och i internationella uppdrag som avtalas separat.

Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals regionkontor i Tavastehus.

Tjänsten förutsätter följande

  • Högre högskoleexamen, gärna inom naturresursområdet, eller annan lämplig examen i kombination med praktiskt visad kompetens för tjänsten som jaktchef
  • God kännedom om vilthushållning och jakt
  • Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska. Goda kunskaper i svenska betraktas som merit.
  • Kunskaper i engelska
  • Förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga
  • I praktiken ådagalagd förmåga att leda
  • Beredskap för flexibla arbetstider och resor inom landet, vid behov även utomlands
  • Beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Lönebildningen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder senast den 30 juni.

Ansökningarna riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 14 april kl

16.00, i första hand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi och i andra hand med brev adresserat till Finlands viltcentral, Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors. Märk mejlet/ brevet: Jaktchef i Södra Tavastland.

Ytterligare information:

Direktör Jari Varjo, jari.varjo@riista.fi, tfn 029 431 2112.
Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, tfn 029 431 2104.
Vilthushållningschef Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, tfn 029 431 2105.
Biträdande direktör Jari Pigg, jari.pigg@riista.fi, tfn 029 431 2102.