Siirry sisältöön

Finlands viltcentral söker en ersättare som viltplanerare till regionkontoret i Sydöstra Finland

Vi söker en ersättare för vår alterneringslediga viltplanerare för tiden 1.8-3.12.

Till viltplanerarens uppgifter hör planering och rådgivning inom vilthushållningen, att stöda jaktvårdsföreningarna och samarbeta med intressegrupperna samt att sköta separat fastställda offentliga förvaltningsuppgifter.

Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals regionkontor i Fredrikshamn. Tjänsten förutsätter följande:

 • för branschen lämplig yrkeshögskole- eller högskoleexamen
 • god kännedom om förvaltningen och verksamheten i jv-föreningar
 • kännedom om viltförvaltning och jakt
 • utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska
 • nöjaktiga kunskaper i svenska och engelska
 • förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga
 • beredskap för flexibla arbetstider och resor
 • beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Lönen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder den 1.8 eller enligt avtal.

Dessutom ska den sökande uppfylla nedanstående villkor för anställning som ersättare för en alterneringsledig person.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 28.4 2023 kl 15.15, i första hand som mejl till adressen kirjaamo@riista.fi och i andra hand till adressen Finlands viltcentral, Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors.

Märk mejlet /brevet: Viltplanerare för tidsbunden anställning i Sydöstra Finland.

Ytterligare information:

Biträdande direktör Jari Pigg, tfn 029 431 2102, jari.pigg@riista.fi och chefen för offentliga förvaltningsuppgifter, Sauli Härkönen, 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi.

Villkoren för alterneringsledighet

I avtalet om alterneringsledighet förbinder sig arbetsgivaren att för samma tid anställa en person som är arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Ersättaren behöver inte anställas för samma uppgifter som den anställda har skött, men arbetsgivaren ska vara den samma. Som ersättare får inte anställas en person som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa studerar på heltid.

Som ersättare för en alterneringsledig person ska anställas en person som är arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Som ersättare kan anställas en person som:

 • Har varit arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregår anställningen som ersättare, eller
 • är under 30 år och det har gått mindre än ett år sedan personen avlade sin yrkes- eller högskoleexamen, eller
 • är under 25 eller över 55 år när anställningen som ersättare börjar.

Ersättaren ska anställas för ett heltidsarbete där arbetstiden är minst den samma som för den som blir alterneringsledig.