Siirry sisältöön

Mera biologikunskap bland älgjägarna

Det nya beståndsvårdssystemet för älg som tas i bruk det här året, innebär delvis nya uppgifter och ett större ansvar för de involverade. Det betyder också ett ökat behov av kunskap om hur jakten kan påverka ett älgbestånd. För att underlätta jägarnas uppgifter har Finlands viltcentral sammanställt material om bland annat älgens biologi och populationsdynamik.

Från och med i år sätter de regionala viltråden upp målsättningar för de lokala älgförvaltningsområdena efter att ha hört områdets intresseorganisationer. Därefter planerar jaktvårdsföreningarna inom varje älgförvaltningsområde tillsammans hur beskattningen av älgstammen borde skötas för att målsättningarna ska uppnås. Jägarna genomför sedan jakten utgående från jaktvårdsföreningarnas instruktioner.

Varje älg som fälls och varje älg som får leva vidare påverkar det framtida älgbeståndet. I och med att det är varje enskild älgjägare som i sista hand avgör om han/hon kröker sitt pekfinger eller inte, ligger det slutliga ansvaret för älgstammen i varje älgjägares händer. Det är därför viktigt att varje älgjägare har behövliga kunskaper. Via jägarexamen får alla jägare en allmänbildning och den kan nu utökas bland dem som sysslar med älg.

Finlands viltcentral publicerar en serie handböcker som i första hand är avsedda för jaktledarna, men de lämpar sig för alla som har med älgjakt att göra. Serien går under namnet ”Jaktledarens grundkunskaper” och finns gratis tillgänglig att ladda ner från viltcentralens webbplats. Materialet har bekostats av jord- och skogsbruksministeriet.

Materialet omfattar en beskrivning av organisationen och de olika faserna knutna till skötseln av ett älgbestånd, de olika uppgifterna rörande säkerhet och ordergivning under älgjakt, samt en beskrivning av mekanismerna som styr en älgstams utveckling.

I Finland finns 59 älgförvaltningsområden med egna målsättningar för stammens täthet och struktur. Omräknat för hela landet blir målsättningen för stammens storlek nu ungefär 77 000 älgar. Den generella målsättningen för könsfördelningen är att öka andelen tjurar till åtminstone 40 procent av de vuxna älgarna. En riktlinje för åldersfördelningen är att omkring 20 – 30 procent av älgarna som lämnas kvar efter avslutad jakt är kalvar. Den här våren beräknas älgkorna ha fött omkring 46 000 älgkalvar så att stammens storlek inför jaktsäsongen består av ungefär 126 000 älgar. Cirka 100 000 finländare kommer att delta i höstens älgjakt.

Material på Finlands viltcentralens webbplats

Extra information

Wikström, Mikael

  • Specialplanerare
  • Hjortdjurens stamförvaltning
  • 029 431 2123
  • mikael.wikstrom@riista.fi