Siirry sisältöön

VargLIFE: En varg i bostadsområdet – hur gör jag?

VargLIFE pressmeddelande

I förvaltningsplanen för vargstammen i Finland finns anvisningar för hur man ska agera om vargar rör sig i bebodda områden. När vargstammen växer påträffas vargar allt oftare i bostadsområden eller i närheten av betesmarker. Vargobservationer i närheten av bebyggelse bör alltid anmälas till en rovdjurskontaktperson, och vid situationer som förorsakar hot eller fara bör anmälan göras till polisen.

Anmälan om syn- eller spårobservationer

Det vanligaste är att en varg besöker ett bebott område nattetid, och morgonen efter upptäcks vargspåren i snön. Ibland kan en varg ses på en gårdsplan dagtid, men ofta avlägsnar den sig så fort den upptäcker en människa. Nattliga vargspår eller en varg som genast avlägsnar sig från gårdsplanen ska anmälas till den lokala rovdjurskontaktpersonen. Om vargen inte genast ger sig iväg från gårdsplanen, eller om den uppträder hotfullt, ska man omedelbart meddela nödcentralen.

Fördrivning på egen hand

Om en varg ses på en gårdsplan till ett bostadshus eller på en betesmark får vem som helst jaga bort djuret utan att skada det. Man kan skrämma bort vargen till exempel genom att föra kraftigt oväsen. I glesbygd kan fördrivning från en gårdsplan ske genom att avfyra ett skott i luften, om det kan genomföras på ett säkert sätt. En varg får emellertid inte jagas bort, följas eller drivas utanför en gårdsplan till ett bostadshus eller en betesmark.

Att i nödläge skada eller döda en varg

Med stöd av nödtillstånd får man enligt vissa villkor försvara sig själv, någon annan eller husdjur. En handling i nödtillstånd får vidtas för att avvärja en omedelbar och trängande fara. Vid bedömning av användningen av nödtillstånd övervägs hur oförutsedd situationen är samt sannolikheten för fara och hur omedelbar faran är. Risken för att vargen ska attackera bör vara stor och omedelbar, varvid det inte finns tid att vänta på att en sannolik skada ska uppstå. Att agera för säkerhets skull eller att ”hämnas” i efterhand är inte en grund i enlighet med föreskriften om nödtillstånd.

Polisen gör alltid en förundersökning när en varg har skadats eller dödats med stöd av föreskriften om nödtillstånd. Beslut om berättigade ansvarsfrihetsgrunder tas av domstol eller åklagare.

Anvisningar för agerande vid konflikter orsakade av varg

Här nedan följer en översikt över de vanligaste konfliktsituationerna förknippade med varg samt anvisningar om vem man ska kontakta vid olika situationer. Samma anvisningar gäller alla stora rovdjur.

Rovdjurskontaktpersoner

  • Du upptäcker vargspår på gårdsplansområdet till en bebodd byggnad eller i dess omedelbara närhet.
  • Du ser en varg på gårdsplansområdet till en bebodd byggnad, men den avlägsnar sig från platsen så fort den upptäcker en människa.

Nödcentralen (112)

  • En varg rör sig på gårdsplanen till ett bostadshus och inte avlägsnar sig, eller den fortsätter att stryka omkring i näromgivningen.
  • En varg försöker närma sig en människa, inte viker undan för en människa eller på annat sätt uppvisar oskyggt beteende mot en människa.
  • En varg orsakar eller försöker orsaka personskada, eller försöker attackera husdjur.
  • En varg är skadad eller sjuk.
  • En varg är inblandad i en trafikolycka.
  • En varg har orsakat avsevärd skada på husdjur eller produktionsdjur.

Landsbygdsnäringsmyndigheten

  • En varg har dödat en jakthund, eller en varg har dödat får eller nötkreatur på bete.

Tilläggsuppgifter

Mikael Luoma, jaktchef
Finlands viltcentral
029 431 2271, mikael.luoma@riista.fi

Harri-Pekka Pohjolainen, kriminalöverkommisarie
Polisinrättningen i Östra Finland
029 545 6567, harri-pekka.pohjolainen@poliisi.fi

Kontaktuppgifter till lokala rovdjurskontaktpersoner.

Förvaltningsplan för vargstammen i Finland, s. 29 (julkaisut.valtioneuvosto.fi, pdf)

Polisens verksamhet i situationer som gäller stora rovdjur och vildsvin (poliisi.fi, pdf)