Siirry sisältöön

Luke: Finlands vildsvinsstam har minskat

Naturresursinstitutet, pressmeddelande 15.2.2023

Enligt Naturresursinstitutet (Luke) har beståndet av vildsvin minskat från beståndstoppen för två år sedan. I januari 2023 omfattade stammen i genomsnitt cirka 2 500 vildsvin.

I Finland fanns i början av januari 2023 i genomsnitt 2 556 vildsvin (median). Konfidensintervallet 90 % för stammen motsvarar 1630-4002 individer. Regionalt sett finns det som tidigare flest vildsvin i sydöstra Finland och i östra Nyland.

Jakten och den hårda vintern vände beståndets tillväxt

”Årets beståndsberäkning visar att det verkar troligt att vildsvinsbeståndets tillväxt har vänts i en minskning, något som redan observerades i fjol. År 2020 var stamtillväxtens toppår, då beståndets genomsnittliga storlek var 3 090 individer. Den genomsnittliga storleken på beståndet är nu mer än 500 individer mindre.  Vid sidan av en effektiv jakt har också förmodligen den senaste stränga vintern bidragit till att beståndet minskat”, konstaterar specialforskaren Mervi Kunnasranta från Naturresursinstitutet.

De viktigaste informationskällorna för uppskattningen av antal och utbredning är jägarnas uppskattningar av antalet vildsvin i respektive områden i samband med älgjakt, uppgifter om jaktbyten och litteraturbaserade uppgifter om vildsvinets förökning och dödlighet. Uppgifter om vildsvinsstammens storlek och utbredning behövs i synnerhet för beståndsförvaltning och bedömning av riskerna för djursjukdomar, varav afrikansk svinpest (ASF) är störst.