Siirry sisältöön

Besvären över björndispenserna i Kuhmo förkastades

Norra Finlands förvaltningsdomstol förkastade de två besvären över dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte som hade beviljats i Kuhmo.

Enligt förvaltningsdomstolens avgörande stred Finlands viltcentrals beslut om jakt på 18 björnar inte mot jaktlagen och det fanns inte anledning att upphäva beslutet. I det syfte som angavs som stöd för dispensbeslutet ingick bevarandet av finländsk jaktkultur förknippad med björnjakt. Enligt förvaltningsdomstolens beslut har viltcentralen kunnat anse att det inte har funnits någon annan tillfredsställande lösning för att uppnå det fastställda syftet.

Förvaltningsdomstolen anser att dispensen hade beviljats för selektiv och begränsad jakt på vissa individer i noggrant övervakade förhållanden.

Förvaltningsdomstolen konstaterar därtill att beviljandet av dispensen, då den utredning som man har fått över björnstammens storlek i området beaktas, inte skadar bibehållandet av en gynnsam bevarandestatus för arten.

Norra Finlands förvaltningsdomstols pressmeddelande (oikeus.fi, docx)