Siirry sisältöön

Valitukset Kuhmon karhuluvista hylättiin

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Kuhmon alueelle myönnetystä karhun kannanhoidollisesta poikkeusluvasta tehdyt kahden eri tahon valitukset.

Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan Suomen riistakeskuksen päätös 18 karhun pyytämiseksi ei ollut metsästyslain vastainen eikä sitä ollut syytä kumota. Poikkeuslupapäätöksen tueksi ilmoitettuun päämäärään kuului suomalaisen karhunmetsästyskulttuurin säilyttäminen. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan riistakeskus on voinut katsoa, että muuta tyydyttävää ratkaisua asetetun päämäärän saavuttamiseen ei ole ollut.

Hallinto-oikeus katsoo, että poikkeuslupa oli myönnetty tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti tiettyjen yksilöiden pyydystämiseksi.

Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että karhukannan koosta alueella saatu selvitys huomioiden poikkeusluvan myöntäminen ei haittaa lajin suotuisan suojeluntason säilyttämistä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tiedote (oikeus.fi, docx)