Siirry sisältöön

LUKE: Säsongen för dna-insamling av varg är inne – proverna ger viktig information om vargarna

Vargspillning samlas in för dna-analyser från början av november till slutet av februari. Dna-analyserna avslöjar detaljer om vargarna som det inte går att få reda på genom någon annan metod.

Dna-insamlingen av varg, som samordnas av Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral inleds den 1 november. Genom analyser av dna från vargspillning kan man identifiera det specifika djuret, fastställa vargrevirets gränser och få reda på om det handlar om ett revirhävdande par eller en flock.

”I fjol tillvaratogs över 1 000 dna-prover av varg, och cirka 180 frivilliga insamlare deltog i inventeringen”, säger forskningsingenjör Antti Härkälä vid Naturresursinstitutet, som samordnar dna-insamlingen. ”Andelen prover som skickades in av de frivilliga insamlarna var klart större än under föregående insamlingssäsong. Den geografiska täckningen var också mycket god. Vi hoppas att de frivilliga insamlarna känner för att fortsätta med detta viktiga arbete.”

Resultaten av dna-analyserna redovisas på en karta i tjänsten Luonnonvaratieto.luke.fi (luonnonvaratieto.luke.fi) (luonnonvaratieto.luke.fi). Utöver frivilliga samlas prover in av anställda på Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral.

Långsiktigt arbete ger tillförlitliga data

Vargobservationer och information från dna-inventeringen utgör grunden för förvaltningen av vargstammen. Det sker förändringar i vargstammen under året, genom att nya revir uppstår och gamla försvinner. Nya individer invandrar österifrån till Finland, och finländska vargar vandrar ut i motsatt riktning, och därför måste uppgifterna ständigt uppdateras. Ju mer detaljerad och omfattande informationen är, desto bättre verktyg får myndigheterna tillgång till.

”Om data som bygger på dna-inventeringen är otillräckliga eller har regionala luckor, försämrar det noggrannheten i beräkningarna av vargstammen och särskilt identifieringen av angränsande revir”, säger specialforskare Mia Valtonen vid Naturresursinstitutet. ”Så exakta uppgifter som möjligt, som inhämtas över en lång tid, är till nytta för såväl myndigheterna och viltförvaltningen som medborgarna.”

Vintern är den bästa tiden för tillvaratagande av dna-prover

De bästa förhållandena för tillvaratagande av dna-prover är vintertid när det är minusgrader. I snön kan man följa vargarnas spårlöpor, och kölden bevarar dna:t på spillningens yta.

Vem som helst som rör sig ute i naturen och känner igen djurs spåravtryck och spillningar kan bli en frivillig dna-insamlare. Anvisningar för att börja samla dna-prover och uppgifterna om de insamlingsansvariga som tar emot prover finns i tjänsten Luonnonvaratieto.luke.fi (luonnonvaratieto.luke.fi) (luonnonvaratieto.luke.fi).