Siirry sisältöön

Evenemang

Sommarinventeringen av vilttrianglar börjar nästa vecka

Perioden 25.7 till 5.8 inventeras vilttrianglarna i hela landet. Vilttrianglarna i vårt land inventeras två gånger om året och utgör även globalt sett en enastående insats av frivilliga. Höstens jakttider för hönsfåglarna bestäms utifrån resultaten av sommarinventeringen. Jägarna ska tänka på att bristfällig kunskap om viltstammarna kan leda till onödigt drastiska inskränkningar i jakttiderna.

Troféutställning i Kimitoön

Kimitoöns jaktvårdsförening ordnar en troféutställning på Westankärr gård 15.3. – 12.4.2015. Förutom troféer som hämtats till bedömning har arrangörerna försökt samla ihop alla trofeér från klövdjur med horn som skjutits på ön under den senaste jaktsäsongen.

Påverka skötseln av jakt- och viltärenden

I februari ordnas jaktvårds-föreningarnas årsmöten, vid vilka man väljer jaktvårdsföreningarnas ordförande och styrelsemedlemmar istället för dem som är i tur att avgå samt styrelsemedlemmar bland verksamhetsområdets markägarorganisationers representanter.