Siirry sisältöön

Sommarinventeringen av vilttrianglar börjar nästa vecka

Perioden 25.7 till 5.8 inventeras vilttrianglarna i hela landet. Vilttrianglarna i vårt land inventeras två gånger om året och utgör även globalt sett en enastående insats av frivilliga. Höstens jakttider för hönsfåglarna bestäms utifrån resultaten av sommarinventeringen. Jägarna ska tänka på att bristfällig kunskap om viltstammarna kan leda till onödigt drastiska inskränkningar i jakttiderna. I år inventeras vilttrianglarna 25.7 – 5.8 för att få klarhet i tillståndet för skogshönsens stammar.

Fågelstammarna varierar stort från år till år och inventeringarna är det enda sättet att få klarhet i det rådande tillståndet för hönsen. Det är bara trianglarna som har inventerats senast den 5 augusti som bildar underlag för beslutet om höstens jakttider. Det är därför mycket viktigt att så många trianglar som möjligt blir inventerade under den här perioden på drygt en vecka. Även om en triangel inte blir inventerad inom den här tiden så är det inte för sent, utan den ska inventeras så fort som möjligt. Resultaten från de trianglar som inventeras senare används bland annat som underlag för besluten om vinterjakten efter orre.

Vi ber jägarna returnera inventeringsresultaten så fort som möjligt, i första hand elektroniskt i tjänsten riistakolmiot.fi. För den elektroniska inlämningen av resultaten behöver man ett personligt lösenord på tjänsten Oma riista, som man skapar på tjänstens webbplats. I tjänsten riistakolmiot.fi går det dessutom att ta fram information om inventeringsresultaten från sin egen triangel och jaktvårdsföreningarnas och viltcentralsregionernas trianglar. I tjänsten går det också att följa med hur inventeringen framskrider i hela landet.

Naturresursinstitutet analyserar resultaten av triangelinventeringarna. Utifrån resultaten ger Finlands viltcentral ett förslag på jakttider för skogshönsen till Jord- och skogsbruksministeriet, som fastställer jakttiderna i slutet av augusti. Tiderna läggs ut på Finlands viltcentrals webbplats så fort förordningen är fastställd. Jakttiderna för alla viltarter publiceras i nummer 5 av tidningen Jägaren som utkommer den 9 september.

Ytterligare information:

Olli Kursula, viltplanerare, Finlands viltcentral
029 431 2242, olli.kursula@riista.fi

Katja Ikonen, planerare, Naturresursinstitutet
029 532 7010, katja.ikonen@luke.fi